Met wie worden deze resultaten gedeeld?

De resultaten van de vragenlijsten moeten wij anoniem aanleveren aan de Stichting Benchmark GGZ, die hiermee de kwaliteit toetst van onze behandelingen ten opzichte van andere zorgaanbieders. Tevens onderzoeken wij middels de evaluatievragenlijst (CQI index) de tevredenheid van onze cliënten.