naar boven

logo-ingeborg-douwes-centrum

 • ingeborg-douwes-centrum-01

 • ingeborg-douwes-centrum-02

 • ingeborg-douwes-centrum-03

 • ingeborg-douwes-centrum-05

 • ingeborg-douwes-centrum-06

Om mensen met kanker en hun naasten zo optimaal mogelijke zorg te kunnen bieden vinden wij het delen van kennis en ervaring zeer belangrijk. Daarom verzorgt het Ingeborg Douwes diverse lessen voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Ook geven wij lezingen en presentaties op congressen en voorlichtingsbijeenkomsten in ziekenhuizen, rondom thema’s als:
 • Psychosociale oncologie
 • Kanker in het gezin
 • Effecten van ziekte en behandeling
 • Palliatieve zorg 
Wij verzorgen tevens scholing en trainingen op maat. Dit jaar zullen we tweemaal een scholing over screening in de huisartsenpraktijk voor de POH-GGZ aanbieden.

Het aanbod

Zingevingsgerichte psychotherapie bij mensen met kanker

Een effectieve (groeps)psychotherapie

De diagnose kanker gaat vaak gepaard met verliezen op verschillende levensgebieden, zoals fysieke gezondheid, werk en relaties. Deze verliezen kunnen het ervaren van zingeving bemoeilijken. Zingevingsvragen die vaak worden gezien bij mensen met kanker zijn bijvoorbeeld: 'Waarom overkomt mij dit?', 'Tel ik nog mee nu ik niet meer volledig zal kunnen werken?' en 'Is mijn leven nog de moeite waard?'. Zingeving wordt gezien als een van de beschermende factoren tegen het ontstaan van psychische problemen (Richtlijn Aanpassingsstoornis, 2016). Daarom zijn mensen met kanker gebaat bij een gerichte therapie om zingeving te vergroten.

Zingevingstherapie is een nieuwe evidence based therapie in Nederland, voor mensen met kanker. Deze groepstherapie is een bewerking van de Amerikaanse Meaning Centered Group Psychotherapy (MCGP) van professor W. S. Breitbart die oorspronkelijk ontwikkeld én effectief bevonden is voor mensen in de palliatieve fase. De therapie is gebaseerd op het werk van Victor Frankl.
De onderzoeksgroep van professor Irma Verdonck (VUMC) heeft deze therapie in samenwerking met het Ingeborg Douwes Centrum, Psycho-oncologisch Centrum in Amsterdam, aangepast voor mensen met kanker in de curatieve fase en onderzocht op effectiviteit. Uit het onderzoek (Van der Spek et al, 2017) kwam naar voren dat zingevingstherapie effectiever is in vergelijking met de twee controlegroepen (een lotgenotengroep en een groep die standaard zorg kreeg). Na het volgen van de zingevingstherapie nam het psychologisch welzijn en gevoel van zingeving van patiënten toe, terwijl psychologische distress en depressieve klachten afnamen. Ook de coping verbeterde bij patiënten in deze groep. Een deel van deze effecten was ook op de langere termijn nog waarneembaar. Daarnaast is de therapie ook kosten-effectief.

De geprotocolleerde zingevingstherapie bestaat uit acht groepssessies en is erop gericht om nieuwe manieren van zingeving te ervaren en kanker in een bredere context te plaatsen. Er wordt uitleg gegeven over wat bronnen van zingeving zijn, deelnemers doen oefeningen en maken huiswerkopdrachten. Ook worden er tijdens de training suggesties gegeven over hoe het groepsprotocol ingezet kan worden voor individuele therapie en bij mensen in de palliatieve fase.
Tijdens de groepssessies wisselen deelnemers ervaringen uit over zingeving.

Doelgroep
Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters met kennis over en ervaring met het werken met mensen met kanker (bij voorkeur een deskundige uit het deskundigenbestand van de NVPO).
Mogelijk wordt de doelgroep later uitgebreid met andere zorgprofessionals.

Doelstelling
Kennismaken met de theorie en praktijk van zingeving, zodat u als professional in staat bent om het gevoel van zingeving bij clienten te vergroten . De onderdelen uit het groepsprotocol zijn ook toepasbaar in individuele therapie.

Voorkennis
Boek van Viktor Frankl – De zin van het bestaan, een inleiding tot de logotherapie

Literatuur
Viktor Frankl – De zin van het bestaan, een inleiding tot de logotherapie, dient door u zelf aangeschaft te worden
Het protocol en een cliëntenwerkboek zullen bij aanvang van de cursus uitgedeeld worden.

Data

Donderdag 9 mei en donderdag 23 mei 2019 9.30-16.30 uur

Locatie
Ingeborg Douwes Centrum, IJsbaanpad 9, te Amsterdam

Accreditatie
Wordt aangevraagd voor klinisch psychologen en psychotherapeuten.
Het kan voorkomen dat een accrediterende vereniging besluit om de aan een eerdere uitvoering toegekende accreditatie te veranderen. Het IDC kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Kosten
€ 699,- incl. protocol, werkboek en lunch.

In house training is ook mogelijk. Bij interesse kunt u contact opnemen via ingeborgdouwescentrum@olvg.nl.  

Inschrijven:
Per e-mail naar ingeborgdouwescentrum@olvg.nl. U ontvangt na aanmelding een bevestigings e-mail over de inschrijving en betalingsregeling. Betaling dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus voltooid te zijn. Pas na betaling bent u officieel ingeschreven voor de training.

Annuleringsregeling
Annuleren kan alleen schriftelijk (brief of email). Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. Bij annulering 2 weken voor aanvang van de training, wordt 50-, euro aan administratieve kosten in rekening gebracht.

Wettelijke bedenktermijn
Na tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de cursist gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de training voor de afloop van de termijn al is begonnen.

Uitstel of afstel training
Mocht de training niet doorgaan of uitgesteld worden, dan wordt u 2 weken voor de startdatum hierover, per mail, geïnformeerd. Mocht een training onverhoopt uitvallen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dan kan het IDC niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.

Aantal deelnemers
Max. 12 personen. De training gaat door bij een minimum 6 personen.

Cursus Zelfzorg voor hulpverleners in de palliatieve zorg

Hoe zorg je als hulpverlener niet alleen goed voor de patiënt maar ook voor jezelf?

In deze cursus 'Zelfzorg voor hulpverleners in de palliatieve zorg' staan we stil bij de emotionele impact van je werk op jezelf en hoe je daar door middel van goede zelfzorg mee om kan gaan. We bespreken theoretische kaders over zelfzorg en geven je praktische handvatten en oefeningen die direct zijn toe te passen. Je leert ook van elkaar tijdens de terugkerende intervisie.

Aan het eind van de cursus ben je uitgerust met concrete mogelijkheden om goed voor jezelf te zorgen tijdens en buiten je werk.

Programma
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van ieder 2,5 uur:

 • Bijeenkomst 1: Introductie zelfzorg
 • Bijeenkomst 2: Werk-privébalans
 • Bijeenkomst 3: Omgaan met stress en heftige gebeurtenissen
 • Bijeenkomst 4: Impact van overleden patiënten
 • Bijeenkomst 5: Zelfcompassie en compassiegerichte zorg

Tussen de bijeenkomsten dagen we je uit om nieuwe vaardigheden in de praktijk toe te passen.

Praktisch
Locatie: Ingeborg Douwes Centrum
Kosten: € 465,- p.p., inclusief literatuur en broodjes
Geaccrediteerd voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V 12 punten) en artsen (in aanvraag)
Maximaal aantal deelnemers: 10
Docent: Sanne Koemans, Gezondheidszorgpsycholoog

Data najaar 2019
 • Cursus 1:
 • woensdag 4 september, 25 september, 16 oktober, 6 november en 27 november, 17:30 - 20:00 uur.
 • Cursus 2:
 • woensdag 18 september, 9 oktober, 30 oktober, 20 november en 11 december, 17:30 - 20:00 uur.

Aanmelden kan via mail@ingeborgdouwescentrum.nl o.v.v. deelname cursus Zelfzorg. Vermeld hierbij je naam, functie en werkplek en of je wilt deelnemen aan cursus 1 of cursus 2.

Meer informatie?

Ingeborg Douwes Centrum
IJsbaanpad 9-11
1076 CV Amsterdam
020-4807580
ingeborgdouwescentrum@olvg.nl

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 8.30-16.30 uur

Download verwijsbrief bGGZ-sGGZ

U kunt hier het format van een verwijsbrief (Word-document) downloaden.