naar boven

logo-ingeborg-douwes-centrum

 • ingeborg-douwes-centrum-01

 • ingeborg-douwes-centrum-02

 • ingeborg-douwes-centrum-03

 • ingeborg-douwes-centrum-05

 • ingeborg-douwes-centrum-06

Om mensen met kanker en hun naasten zo optimaal mogelijke zorg te kunnen bieden vinden wij het delen van kennis en ervaring zeer belangrijk. Daarom verzorgt het Ingeborg Douwes diverse lessen voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Ook geven wij lezingen en presentaties op congressen en voorlichtingsbijeenkomsten in ziekenhuizen, rondom thema’s als:
 • Psychosociale oncologie
 • Kanker in het gezin
 • Effecten van ziekte en behandeling
 • Palliatieve zorg 
Wij verzorgen tevens scholing en trainingen op maat. Dit jaar zullen we tweemaal een scholing over screening in de huisartsenpraktijk voor de POH-GGZ aanbieden.

Het aanbod

Zingevingsgerichte psychotherapie bij mensen met kanker

Een effectieve (groeps)psychotherapie

De diagnose kanker gaat vaak gepaard met verliezen op verschillende levensgebieden, zoals fysieke gezondheid, werk en relaties. Deze verliezen kunnen het ervaren van zingeving bemoeilijken. Zingevingsvragen die vaak worden gezien bij mensen met kanker zijn bijvoorbeeld: 'Waarom overkomt mij dit?', 'Tel ik nog mee nu ik niet meer volledig zal kunnen werken?' en 'Is mijn leven nog de moeite waard?'. Zingeving wordt gezien als een van de beschermende factoren tegen het ontstaan van psychische problemen (Richtlijn Aanpassingsstoornis, 2016). Daarom zijn mensen met kanker gebaat bij een gerichte therapie om zingeving te vergroten.

Zingevingstherapie is een nieuwe evidence based therapie in Nederland, voor mensen met kanker. Deze groepstherapie is een bewerking van de Amerikaanse Meaning Centered Group Psychotherapy (MCGP) van professor W. S. Breitbart die oorspronkelijk ontwikkeld én effectief bevonden is voor mensen in de palliatieve fase. De therapie is gebaseerd op het werk van Victor Frankl.
De onderzoeksgroep van professor Irma Verdonck (VUMC) heeft deze therapie in samenwerking met het Ingeborg Douwes Centrum, Psycho-oncologisch Centrum in Amsterdam, aangepast voor mensen met kanker in de curatieve fase en onderzocht op effectiviteit. Uit het onderzoek (Van der Spek et al, 2017) kwam naar voren dat zingevingstherapie effectiever is in vergelijking met de twee controlegroepen (een lotgenotengroep en een groep die standaard zorg kreeg). Na het volgen van de zingevingstherapie nam het psychologisch welzijn en gevoel van zingeving van patiënten toe, terwijl psychologische distress en depressieve klachten afnamen. Ook de coping verbeterde bij patiënten in deze groep. Een deel van deze effecten was ook op de langere termijn nog waarneembaar. Daarnaast is de therapie ook kosten-effectief.

De geprotocolleerde zingevingstherapie bestaat uit acht groepssessies en is erop gericht om nieuwe manieren van zingeving te ervaren en kanker in een bredere context te plaatsen. Er wordt uitleg gegeven over wat bronnen van zingeving zijn, deelnemers doen oefeningen en maken huiswerkopdrachten. Ook worden er tijdens de training suggesties gegeven over hoe het groepsprotocol ingezet kan worden voor individuele therapie en bij mensen in de palliatieve fase.
Tijdens de groepssessies wisselen deelnemers ervaringen uit over zingeving.

Doelgroep
Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters met kennis over en ervaring met het werken met mensen met kanker (bij voorkeur een deskundige uit het deskundigenbestand van de NVPO).
Mogelijk wordt de doelgroep later uitgebreid met andere zorgprofessionals.

Doelstelling
Kennismaken met de theorie en praktijk van zingeving, zodat u als professional in staat bent om het gevoel van zingeving bij clienten te vergroten . De onderdelen uit het groepsprotocol zijn ook toepasbaar in individuele therapie.

Voorkennis
Boek van Viktor Frankl – De zin van het bestaan, een inleiding tot de logotherapie

Literatuur
Viktor Frankl – De zin van het bestaan, een inleiding tot de logotherapie, dient door u zelf aangeschaft te worden
Het protocol en een cliëntenwerkboek zullen bij aanvang van de cursus uitgedeeld worden.

Data

Donderdag 9 mei en donderdag 23 mei 2019 9.30-16.30 uur

Locatie
Ingeborg Douwes Centrum, IJsbaanpad 9, te Amsterdam

Accreditatie
Wordt aangevraagd voor klinisch psychologen en psychotherapeuten.
Het kan voorkomen dat een accrediterende vereniging besluit om de aan een eerdere uitvoering toegekende accreditatie te veranderen. Het IDC kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Kosten
€ 699,- incl. protocol, werkboek en lunch.

In house training is ook mogelijk. Bij interesse kunt u contact opnemen via ingeborgdouwescentrum@olvg.nl.  

Inschrijven:
Per e-mail naar ingeborgdouwescentrum@olvg.nl. U ontvangt na aanmelding een bevestigings e-mail over de inschrijving en betalingsregeling. Betaling dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus voltooid te zijn. Pas na betaling bent u officieel ingeschreven voor de training.

Annuleringsregeling
Annuleren kan alleen schriftelijk (brief of email). Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. Bij annulering 2 weken voor aanvang van de training, wordt 50-, euro aan administratieve kosten in rekening gebracht.

Wettelijke bedenktermijn
Na tot stand komen van de overeenkomst (inschrijving) heeft de cursist gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst (inschrijving) zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de training voor de afloop van de termijn al is begonnen.

Uitstel of afstel training
Mocht de training niet doorgaan of uitgesteld worden, dan wordt u 2 weken voor de startdatum hierover, per mail, geïnformeerd. Mocht een training onverhoopt uitvallen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dan kan het IDC niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.

Aantal deelnemers
Max. 12 personen. De training gaat door bij een minimum 6 personen.

Hoe houd je jezelf gezond? - Cursus Zelfzorg palliatieve hulpverleners

Werken in de palliatieve zorg kan een zware wissel trekken op jezelf en op je omgeving. De cursus 'Hoe houd je jezelf gezond?' biedt tips en adviezen voor het omgaan met werksituaties en het bewaken van je eigen grenzen. Ook is er aandacht voor intervisie.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Daarin komen vragen aan bod als 'Hoe houd je het vol?', 'Waar haal je je motivatie voor dit vak vandaan?', 'Wat inspireert je?', 'Hoe neem je goed afscheid als hulpverlener?' en 'Hoe is het voor jou om met deze patiënt met deze problematiek om te gaan?'

Praktisch 
 • Presentatie theorie, uitwisseling ideeën, oefeningen en intervisie
 • 5 bijeenkomsten van 2,5 uur
 • Maandelijkse bijeenkomst op het IDC of op locatie
Onderwerpen die aan bod komen
 • Model Zelfzorg; Compassiemoeheid; Nabijheid en afstand in het werk
 • Werk en thuis balans; Grenzen hanteren
 • Verwerken van en omgaan met stress; Psychotrauma; Window of tolerance
 • Ervaringen met overlijden; Tegen overdracht; Rouwproces bij hulpverleners; Mythes van de zorgcultuur en Wounded healer
 • Compassiegerichte zorg; Zelfcompassie; Compassie en tijdsdruk
Data
20 maart, 17 april, 22 mei, 12 juni en 10 juli 2019

Tijd

17.30-20.00 uur

Locatie

Ingeborg Douwes Centrum, IJsbaanpad 9, Amsterdam 

Trainer
Sanne Koemans, psycholoog Ingeborg Douwes Centrum 

Voor wie?
Verpleegkundigen en verzorgenden die met die met palliatieve zorg te maken hebben

Kosten
€ 100 eigen bijdrage voor gehele cursus; voor broodjes wordt gezorgd

Accreditatie
13 punten, voor verpleegkundigen bij het kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Aantal deelnemers
Maximaal 8 á 10 

Aanmelden
Graag vóór 10 maart 2019 via ingeborgdouwescentrum@olvg.nl

Meer informatie?

Ingeborg Douwes Centrum
IJsbaanpad 9-11
1076 CV Amsterdam
020-4807580
ingeborgdouwescentrum@olvg.nl

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 8.30-16.30 uur

Download verwijsbrief bGGZ-sGGZ

U kunt hier het format van een verwijsbrief (Word-document) downloaden.