naar boven

logo-ingeborg-douwes-centrum

  • ingeborg-douwes-centrum-01

  • ingeborg-douwes-centrum-02

  • ingeborg-douwes-centrum-03

  • ingeborg-douwes-centrum-05

  • ingeborg-douwes-centrum-06

1 op de 3 mensen die met kanker te maken krijgen raakt hierdoor zodanig uit evenwicht dat er behoefte is aan professionele zorg. U kunt mensen verwijzen als er klachten of problemen zijn rondom de ziekte of de ziektegeschiedenis. 

In de praktijk blijkt dat lang niet iedereen die behoefte aan psycho-oncologische (na)zorg heeft deze ook ontvangt, of op de beschikbaarheid ervan wordt gewezen. Daarom wordt in de landelijke richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg gepleit voor het structureel inzetten van een screeningsinstrument om deze behoefte te identificeren. In de ziekenhuizen in de regio wordt een groot deel van de patiënten gescreend. Daarnaast is het van groot belang dat deze screening ook wordt ingevoerd in de huisartsenpraktijk omdat de huisarts een belangrijke rol speelt in de begeleiding en nazorg van de patiënt en diens naasten.

Het Ingeborg Douwes Centrum zal samen met een aantal landelijke partijen, waaronder het Integraal kankercentrum Nederland (IKNL), in de loop van 2015 een basisscholing aanbieden aan de POH-GGZ om basiskennis over de psycho-oncologie aan te reiken en het screeningsinstrument te introduceren. Wij zullen huisartsen en de POh-GGZ in de regio hierover benaderen. Uiteraard kunt u nu al contact met ons opnemen voor meer informatie. 

De richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg is te raadplegen op Oncoline.

Meer informatie?

Ingeborg Douwes Centrum
IJsbaanpad 9-11
1076 CV Amsterdam
020-4807580
ingeborgdouwescentrum@olvg.nl

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 8.30-16.30 uur

Download verwijsbrief bGGZ-sGGZ

U kunt hier het format van een verwijsbrief (Word-document) downloaden.