naar boven

logo-ingeborg-douwes-centrum

  • ingeborg-douwes-centrum-01

  • ingeborg-douwes-centrum-02

  • ingeborg-douwes-centrum-03

  • ingeborg-douwes-centrum-05

  • ingeborg-douwes-centrum-06

Wij vinden het belangrijk om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van psychologische (na)zorg bij kanker.


Lopend onderzoek

Het Ingeborg Douwes Centrum participeert momenteel onder meer in:
  • het onderzoeksproject Samen leven met kanker (VUmc, UvA, Alpe d'HuZes) | website
  • een landelijk onderzoek naar de effectiviteit van mindfulness bij kanker (Radboud Universiteit, HDI, IPSO, Pink Ribbon) | website


IPSO-onderzoek

Medio 2011 verscheen het evaluatierapport Psycho-oncologie helpt. Dit rapport bevat de resultaten van een evaluatie-onderzoek naar de effecten van de psycho-oncologische zorg door bij brancheorganisatie IPSO aangesloten therapeutische centra. Aan dit onderzoek namen 384 mensen deel, zowel mensen met kanker als partners van mensen met kanker. Over een periode van negen maanden is hen verzocht een drietal vragenlijsten in te vullen: ten tijde van hun aanmelding bij het therapeutisch centrum, en drie en negen maanden later. 
Uit het onderzoek blijkt dat de geboden psycho-oncologische zorg een positief effect heeft op het welbevinden en de kwaliteit van leven van de deelnemers. Spanningsklachten, depressieve gevoelens en vermoeidheid nemen gedurende de begeleiding zichtbaar af, óók bij mensen met een ongunstige prognose. Het rapport kunt u hieronder downloaden:

Samenvatting evaluatierapport Psycho-oncologie helpt (IPSO, juni 2011) (.pdf)

Meer informatie?

Ingeborg Douwes Centrum
IJsbaanpad 9-11
1076 CV Amsterdam
020-4807580
ingeborgdouwescentrum@olvg.nl

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 8.30-16.30 uur

Download verwijsbrief bGGZ-sGGZ

U kunt hier het format van een verwijsbrief (Word-document) downloaden.