naar boven

logo-ingeborg-douwes-centrum

  • ingeborg-douwes-centrum-01

  • ingeborg-douwes-centrum-02

  • ingeborg-douwes-centrum-03

  • ingeborg-douwes-centrum-05

  • ingeborg-douwes-centrum-06

Individuele behandeling is er zowel voor mensen die zelf kanker hebben (gehad) als voor naasten en nabestaanden. De behandeling wordt afgestemd op uw vragen en behoeften. U kunt alleen komen, maar ook samen met uw partner of uw gezin. De individuele behandeling kan op verschillende manieren worden ingezet: face-to-face of via begeleide internetbehandeling of een combinatie daarvan. Kinderen en jongeren worden behandeld door gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychologen.

Samen met u wordt gezocht naar hoe u op uw eigen manier kunt omgaan met de gevolgen van kanker. Hoe vergroot u uw veerkracht, welke invloed heeft kanker op uw relaties en hoe geeft u antwoord op vragen over zingeving? Hoe kunt u samen met uw naasten de kracht vinden om verder te gaan? Het doel is uw evenwicht te hervinden.

Naast gesprekken wordt er vaak gebruik gemaakt van visualisaties, aandachtgerichte- (of meditatieve) en ontspanningsoefeningen. Daarnaast hebben de therapeuten hun eigen expertise in diverse vormen van behandelingen, zoals existentiële therapie, traumabehandeling (o.a. EMDR), ACT en cognitieve gedragstherapie. Wij bieden tevens de mogelijkheid voor een drietal individuele sessies haptotherapie.

Individuele behandeling wordt op verschillende locaties in en om Amsterdam aangeboden. De spreekuren zijn van maandag tot en met vrijdag onder kantoortijden. Op woensdagavond is er avondspreekuur.

Individueel ondersteuningsprogramma voor naasten van mensen met een hersentumor en hersenmetastasen
Het VU Medisch Centrum (Vumc) heeft een individueel ondersteuningsprogramma ontwikkeld om naasten van mensen met een hersentumor en hersenmetastasen handvatten te geven om met dit moeilijke ziektebeeld om te kunnen gaan. Het Ingeborg Douwes Centrum biedt dit programma als eerste organisatie in Nederland in samenwerking met het VUmc. Meer informatie vindt u hier.

E-health behandeling
Naast face-to-face behandelingen biedt het IDC ook internetbehandeling (e-health).  Wij werken momenteel met de module www.minderangstbijkanker.nl van het Helen Dowling Instituut. Deze module wordt aangeboden als blended care (een combinatie van face-to-facecontact met een online behandeling) voor mensen die angstklachten ervaren als gevolg van kanker.

Pilot Aanpassingsstoornis
Sinds in 2012 de aanpassingsstoornis uit het basispakket is gehaald, valt een deel van de (ex-)patiënten met kanker en een aanpassingsstoornis tussen wal en schip. In overleg met het ministerie van VWS is besloten om tussen 1 maart 2018 tot 1 maart 2020 middels een pilot te onderzoeken wat de invloed van zorg volgens de richtlijn Aanpassingsstoornis is op het welzijn en de behoefte aan zorg bij (ex-)kankerpatiënten met de indicatie aanpassingsstoornis. Om hiervoor in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. Meer informatie vindt u hier.

Online aanmelden

Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek (meer informatie)

Direct online aanmelden