naar boven

logo-ingeborg-douwes-centrum

 • ingeborg-douwes-centrum-01

 • ingeborg-douwes-centrum-02

 • ingeborg-douwes-centrum-03

 • ingeborg-douwes-centrum-05

 • ingeborg-douwes-centrum-06

De door het Ingeborg Douwes Centrum geboden psychologische begeleiding wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijskaart van een huisarts, specialist uit het ziekenhuis, bedrijfsarts of jeugdarts is in alle gevallen noodzakelijk. 

Sinds 1 januari 2014 moet u een vermoeden hebben van een diagnose uit de DSM IV, alvorens iemand naar de GGZ te verwijzen. Onze ervaring leert dat 95% van onze cliënten voldoet aan een DSM-diagnose, bijvoorbeeld:

 • bij kankerpatiënten: angststoornis of depressieve stoornis
 • bij naasten: angststoornis niet anderszins omschreven (NAO), insomnia, somatoforme stoornis
 • bij kinderen: stoornis op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie NAO

Op de verwijsbrief dienen minimaal de volgende gegevens te worden vermeld:

 • datum van verwijzing
 • of u naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ verwijst
 • dat u een vermoeden heeft van een DSM-classificatie, en eventueel welke dat is
 • indien van toepassing: indicatie voor huisbezoeken (alleen in Amsterdam mogelijk)
 • uw AGB-code
 • uw handtekening

U kunt hier het format van een verwijsbrief (Word-document) downloaden. Bij twijfel kunt u voor meer informatie contact opnemen.

Aanmelding

Uw patiënt kan zich op eigen gelegenheid telefonisch, per e-mail of online bij het Ingeborg Douwes Centrum aanmelden. Na de aanmelding vult de patiënt een vragenlijst in en maken we een eerste afspraak. Wij proberen de patiënt dan zo snel mogelijk te zien, maar hebben wel regelmatig te maken met een wachttijd van een paar weken. Indien er sprake is van acute nood, dan zoeken we samen met de patiënt naar een passende oplossing.
Na het eerste gesprek bespreken we in ons team of iemand op de juiste plek is bij ons en welke zorg we kunnen bieden op basis van de hulpvraag. Wij werken met een team van zeer ervaren psychologen op het gebied van de psycho-oncologie. Indien de behandeling in de (beperkte) tijd in de Basis GGZ niet voldoende is, dan bekijken wij of de behandeling in de Specialistische GGZ kan worden voortgezet. Ook daarover hebben we aanvullende afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars.

Vergoeding

Psychologische (na)zorg bij kanker wordt volledig vergoed vanuit het basispakket. Wij hebben met alle verzekeraars afspraken gemaakt in de Basis GGZ (voor lichtere problematiek, maximaal 8 gesprekken) en de Specialistische GGZ (complexere problematiek, bijvoorbeeld bij een infauste prognose, jonge mensen met kanker en mensen met een belast verleden).

Meer informatie?

Ingeborg Douwes Centrum
IJsbaanpad 9-11
1076 CV Amsterdam
020-4807580
ingeborgdouwescentrum@olvg.nl

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 8.30-16.30 uur

Download verwijsbrief bGGZ-sGGZ

U kunt hier het format van een verwijsbrief (Word-document) downloaden.