Oproep aan gezinnen waarvan een ouder kanker heeft

Het Ingeborg Douwes Centrum werkt mee aan een onderzoek naar de impact van kanker op het gezin, dat door de Universiteit Utrecht wordt uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om voor gezinnen waarvan de vader of moeder kanker heeft een toegankelijke (zelfhulp)methode te ontwikkelen, die hen kan voorzien van informatie en adviezen over ‘Hoe praat je met elkaar en met je kinderen over kanker?’ en ‘Wat heeft ons gezin nodig om de situatie zo goed mogelijk te hanteren?’

Hiervoor vragen we de deelname van gezinnen met kinderen tussen de 0 en 18 jaar, waarvan een ouder kanker heeft. U wordt uitgenodigd om bij een aantal bijeenkomsten aanwezig te zijn, waarin steeds een specifiek thema wordt besproken: opvoeding, communicatie in het gezin en omgaan met emoties. Deze thema’s roepen mogelijk vragen bij u op, die u dan direct met andere ouders kunt bespreken en delen. De bijeenkomsten worden begeleid door twee (kinder)psychologen. Daarnaast kunnen wij leren van uw ervaringen en levert u hiermee een bijdrage aan het onderzoek.

Mocht u na afloop nog specifieke vragen hebben over uw eigen gezinssituatie dan zal Dineke Verkaik (orthopedagoog van het Ambulatorium en een van de onderzoekers) contact met u hierover opnemen. Mocht er behoefte zijn aan extra ondersteuning dan kan daar samen naar gekeken worden.

Praktische informatie:
Voor wie: Gezinnen met kinderen tussen de 0-18 jaar, waarvan een ouder ziek is
Waar: Ingeborg Douwes Centrum, Amsterdam
Wanneer: Dinsdagavond 17 mei, 7 juni en 21 juni van 19.30-21.00 uur
Kosten: Geen
Aanmelding: Via Dineke Verkaik d.verkaik@uu.nl (Universiteit Utrecht) of via p.papa@olvg.nl (Ingeborg Douwes Centrum)

Meer informatie vindt u in dit achtergronddocument en in de patiëntenfolder.