Ingeborg Douwes Centrum trotse partner van F | Fort Foundation

Het Ingeborg Douwes Centrum is partner geworden van de F | Fort Foundation. Deze stichting zet zich in voor de verbetering van het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker. Kunst is daarbij de verbindende factor. Met kunstprojecten, evenementen en acties wil de F|Fort Foundation bewustzijn over de problemen voor deze groep creëren en voor de oplossing daarvan geld op te halen.

Net als het Ingeborg Douwes Centrum is de de F | Fort Foundation opgericht door een ervaringsdeskundige. Floor van Liemt (1997) kreeg eind december 2017 de diagnose uitgezaaide longkanker. Zij ontdekte hoe belangrijk het is dat jonge mensen vanaf het begin van de behandeling optimaal op weg worden geholpen met op maat gesneden mentale, lichamelijk en praktische ondersteuning. En dat er in Nederland nog veel ruime is voor verbetering op deze terreinen. Voor Ingeborg Douwes, onze oprichter, gold hetzelfde. Op 32-jarige leeftijd en moeder van drie kinderen kreeg zij borstkanker. Ze besefte gaandeweg hoe weinig aandacht er is voor hoe je kanker als individu moet verwerken.

Wij pleiten al jaren voor het realiseren van Ingeborgs, en inmiddels ook onze wens: dat psychosociale zorg voor mensen die te maken hebben met kanker een laagdrempelig en integraal onderdeel moet zijn van de totale behandeling. Dat die zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn, dat die persoonlijk en kwalitatief goed moet zijn, vroegtijdig moet worden aangeboden en dat die zorg vergoed moet worden. In de F | Fort Foundation vinden wij een medestrijder voor dit doel, gericht op jonge mensen. Wij merken elke dag hoe belangrijk ondersteuning juist voor deze groep is. Het Ingeborg Douwes Centrum is blij in de F | Fort Foundation niet alleen een partner maar ook een zielsverwant te hebben gevonden.

Meer informatie op de website van de F | Fort Foundation.

Werkwijze en adviezen in verband met coronavirus

Aangepaste werkwijze

Hieronder een kort overzicht van de aangepaste werkwijze van het Ingeborg Douwes Centrum in verband met de coronacrisis:

Voor bestaande cliënten:

 • Alle consulten van het Ingeborg Douwes Centrum gaan door. De volgende mogelijkheden worden hiervoor geboden:
  1. Telefonische consulten. Houd u er rekening mee dat u mogelijk gebeld wordt door een anoniem nummer.
  2. Beeldbellen via Pexip. Als het in uw geval mogelijk is, ontvangt u hierover informatie van uw therapeut.
  3. Face-to-face contact. Vanaf 5 oktober gelden aangescherpte maatregelen. Hierdoor is face-to-face contact alleen nog mogelijk in uitzonderlijke situaties. Kinderen van de basisschoolleeftijd mogen wel face-to-face gezien worden.

Voor nieuwe cliënten:

 • U kunt zich aanmelden voor behandeling. Onze zorg gaat ook tijdens de coronacrisis door, zij het aangepast.
 • Als u zich al heeft aangemeld voor behandeling, dan zal ook de intake (het eerste gesprek) telefonisch, via beeldbellen of face-to-face zijn. De mogelijkheden zullen met u besproken worden. Wanneer u een telefonische intake heeft, houd er rekening mee dat u mogelijk gebeld wordt door een anoniem nummer.

Advies en hulp

Kankerpatiënten hebben het in deze tijd extra moeilijk.

Het Ingeborg Douwes Centrum geeft patiënten adviezen en ingangen om goed met de problemen gedurende de coronacrisis om te kunnen gaan. Ook voor familie en naasten van patiënten kan dit hulp en steun bieden in deze lastige tijd.

Op de pagina Adviezen in coronatijd voor kankerpatiënten  vindt u antwoorden op veel gestelde vragen en adviezen, tips en bronnen die voor kankerpatiënten relevant zijn in deze tijd.

Op de pagina Bronnen voor (zelf)hulp staan ondermeer links naar organisaties die lotgenotencontact aanbieden (dat kan nu juist heel fijn zijn) en ingangen als u last heeft van angst en somberheid.

Ook ontspanningsoefeningen kunnen u in deze tijd helpen. Er zijn oefeningen voor volwassenen en voor kinderen.

Praten over corona met je kinderen als je zelf kanker hebt, kan moeilijk zijn. Kinderen kunnen angstiger worden, veel vragen en extra zorgen hebben. We hebben een aantal adviezen verzameld op deze pagina: Adviezen in coronatijd voor ouders met kanker: hoe praat ik hierover met de kinderen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u ons mailen of bellen op nummer 020 – 480 75 80.

Aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus beleid

Door toename van het aantal Corona besmettingen worden de maatregelen rondom het coronavirus aangescherpt. Dit betekent helaas dat we voor tenminste 3 weken geen cliënten op de locatie kunnen ontvangen. Hierbij gelden enkele uitzonderingen, maar dit zullen we persoonlijk communiceren.

Om de behandelingen niet te laten stagneren, zullen alle afspraken omgezet worden naar telefonische- of beeldbelafspraken. U kunt zelf aangeven wat uw voorkeur heeft. Tenminste één werkdag vooraf uw afspraak, zullen we contact met u opnemen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

We hopen u snel weer op ons centrum te kunnen ontvangen. Voor vragen kunt u ons bereiken per mail of telefoon.   

 

Nog plaatsen vrij voor 2-daagse training Zingevingsgerichte Psychotherapie

Hoe vergroot u het gevoel van zingeving en betekenisgeving bij mensen met kanker?

De diagnose kanker gaat vaak gepaard met verliezen op verschillende levensgebieden, zoals fysieke gezondheid, werk en relaties. Deze verliezen kunnen het ervaren van zingeving bemoeilijken. Zingevingsvragen die vaak worden gezien bij mensen met kanker zijn bijvoorbeeld: ‘Waarom overkomt mij dit?’, ‘Tel ik nog mee nu ik niet meer volledig zal kunnen werken?’ en ‘Is mijn leven nog de moeite waard?’. Zingeving wordt gezien als één van de beschermende factoren tegen het ontstaan van psychische problemen (Richtlijn Aanpassingsstoornis, 2016). Daarom zijn mensen met kanker gebaat bij een gerichte therapie om zingeving te vergroten.

Tijdens de tweedaagse cursus maakt u kennis met de theorie en praktijk van zingeving, zodat u als zorgprofessional in staat bent om het gevoel van zingeving bij cliënten te vergroten. De onderdelen uit het groepsprotocol zijn ook toepasbaar in individuele therapie.

Zingevingsgerichte psychotherapie is een nieuwe evidence based therapie in Nederland, voor mensen met kanker. Deze groepstherapie is een bewerking van de Amerikaanse Meaning Centered Group Psychotherapy van professor W.S. Breitbart en gebaseerd op het werk van Victor Frankl. De onderzoeksgroep van professor Irma Verdonck (VUMC) heeft deze therapie in samenwerking met het Ingeborg Douwes Centrum aangepast voor mensen met kanker in de curatieve fase en onderzocht op effectiviteit. Zingevingsgerichte psychotherapie blijkt (kosten)effectief en helpt mensen met kanker met het vergroten van psychisch welzijn, toename van gevoel van zingeving, verbetering  van de coping en afname van distress en depressieve klachten (van der Spek et al 2017).  Om meer te lezen over het onderzoek Meaning-centered group psychotherapy for cancer survivors: development, efficacy and cost-utility –  Nadia van der Spek (2016).

Praktische informatie

Doelgroep: Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters met kennis over en ervaring met het werken met mensen met kanker (bij voorkeur een deskundige uit het deskundigenbestand van de NVPO). Mogelijk wordt de doelgroep later uitgebreid met andere zorgprofessionals.

Locatie: Ingeborg Douwes Centrum; deze scholing kan ook inhouse of op een andere locatie gegeven worden.

Kosten: € 699,- incl. protocol, werkboek en maaltijd.

Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd voor klinisch psychologen (FGzPt) en psychotherapeuten.

Maximaal aantal deelnemers: 9.

Literatuur: Voor aanvang van de cursus wordt aangeraden het boek Viktor Frankl – De zin van het bestaan, een inleiding tot de logotherapie te lezen. Het protocol en een cliëntenwerkboek worden bij aanvang van de cursus uitgedeeld.

Docent: Drs. Margot Remie, GZ-psycholoog bij het IDC.

Wanneer:
dag 1: donderdag 5 november van 13.30 – 20.30 uur (inclusief maaltijd)
dag 2: donderdag 19 november van 13.30 – 20.30 uur (inclusief maaltijd)

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden door te mailen naar ingeborgdouwescentrum@olvg.nl o.v.v. deelname scholing Zingevingsgerichte psychotherapie. Vermeldt hierbij uw naam, functie en werkplek. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail van uw inschrijving en de betalingsregeling. Pas na betaling bent u officieel ingeschreven voor de training.

Kanker & Leven: lancering nationaal actieplan

Op het congres Kanker & Leven (11 september 2020) is het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd. Dit plan geeft aan welke stappen nodig zijn om de zorg voor mensen die leven met of na kanker te verbeteren. Op lichamelijk, psychisch en sociaal/maatschappelijk gebied. Doel is de basis leggen voor toekomstbestendige organisatie van de juiste zorg en nazorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste persoon.

Ons pleidooi

Achttien jaar geleden bestond de nalatenschap van Ingeborg Douwes uit de wens om psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun naasten een laagdrempelig en integraal onderdeel te laten uitmaken van de totale behandeling. Het Ingeborg Douwes Centrum, gespecialiseerd in psycho-oncologische zorg, is uit deze wens voortgekomen. Wij pleiten al jaren voor het onderkennen van het onbetwistbare belang van psychische zorg voor deze groep mensen. En in het kielzog daarvan voor het afbreken van de muren tussen de zorgzuilen.

Dit moet anders

Helaas is tot op de dag van vandaag Ingeborgs en dus ook onze wens geen realiteit.
Concreet gaat het dan – onder meer – om deze punten:

 • in de periode van medische behandelingen maakt de medisch psycholoog geen vast onderdeel uit van het behandelteam;
 • bewezen effectieve interventies, zoals fysiotherapie en mindfulness, worden gedurende de medische behandelingen niet vergoed;
 • er is te weinig of geen aandacht voor wat kanker doet met een partner en kinderen, noch is daar financiering voor;
 • medisch specialisten hebben helaas nog altijd onvoldoende tijd en aandacht voor de psychische effecten van de ziekte en de behandeling;
 • de psychische verwerking begint bij mensen pas na de behandeling, in de herstelfase. Juist dan ontbreekt een structureel vangnet en expertise in de 1e lijn. Mensen vallen in een ‘zwart gat’;
 • de echte lichamelijk en psychosociale ‘schade’ die de behandeling geeft (de late(re) gevolgen), openbaart zich pas later terwijl begeleiding en expertise daarover dan ontbreekt.

Het Nationaal Actieplan Kanker & Leven is een geweldige stap in de goede richting.

Eline Aukema, hoofd van het Ingeborg Douwes Centrum, maakt deel uit van de Taskforce van dit Nationaal Actieplan. Ook via deze weg hopen wij dat ons doel realiteit wordt: dat vroegtijdige, toegankelijke, kwalitatieve en persoonlijke psychische zorg voor mensen met en na kanker en voor hun naasten een even logisch als onlosmakelijk onderdeel is van de totale behandeling.

Meer informatie kunt u hier vinden: Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Start lotgenoten groepen rouw bij Humanitas

Humanitas Amsterdam en Diemen biedt dit najaar zeven lotgenoten groepen rouw aan. Deze groepen worden zowel online als live aangeboden, voor middelbare scholieren, twintigers- en dertigers, volwassen groepen én speciale groepen voor mensen die een dierbare verloren zijn aan Corona of tijdens de Corona lock down.

Klik hier voor de website van Humanitas voor de agenda (data en tijden) en aanmeld informatie.

 

 

Wij zoeken twee enthousiaste GZ-psychologen

Wij zijn momenteel op zoek naar twee GZ-psychologen. Voor 16 uur en voor 24 uur.

Je komt te werken in een enthousiast en gespecialiseerd team, in een kleinschalige organisatie.

De psycho-oncologie is niet alleen een boeiend vakgebied maar is ook volop in beweging. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en participatie in scholing, onderzoek en innovatieprojecten. Naast intervisie en supervisie zijn er mogelijkheden tot bij- en nascholing en het volgen van trainingen.

Lees hier de gehele vacature.

Wil je meer informatie of heb je vragen, neem dan contact op met Eline Aukema, hoofd van het Ingeborg Douwes Centrum. Per mail:  e.aukema@olvg.nl of telefonisch: 020 – 480 75 80.

 

 

Start Mindfulness training: nog plekken vrij

Stressreductie door aandachttraining
Mindfulness is een effectieve methode die u leert omgaan met angst, stress, pijn en vermoeidheid. Het beoefenen van ‘mindfulness’ of aandacht staat centraal. Door verschillende oefeningen wordt u zich bewuster van hoe stress u beïnvloedt. U leert minder vanuit een automatische reactie te handelen, waardoor geestelijke en lichamelijke klachten afnemen.
Meer informatie over deze mindfulnesstraining vindt u in de folder Mindfulness voor mensen met kanker en hun naasten. Deze kunt u hier downloaden. De kosten bedragen € 300,- voor negen bijeenkomsten (inclusief een cd met oefeningen). Neem contact op met uw zorgverzekeraar over mogelijke vergoeding van de kosten voor de mindfulnesstraining.

Begeleiding: Maria van Balen
Start: woensdag 13 mei van 13.30 tot 16.00 uur. Instroom op 20 mei ook nog mogelijk.
De cursus vindt digitaal plaats

Vacature GZ-psycholoog

GZ-psycholoog

Wij zijn op zoek naar een:

Gedreven GZ-psycholoog
(17 uur)

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als GZ psycholoog draag je zorg voor intake, diagnostiek en indicatiestelling. In nauw overleg met je cliënt kom je tot een behandelplan op maat. In je behandeling loop je mee met iemand die een heftige levensgebeurtenis doormaakt waarbij je als psycholoog een betekenisvolle rol kan spelen in (trauma)verwerking en het vinden van zingeving met als doel dat de cliënt een nieuwe balans in zijn of haar leven vindt en de nare gebeurtenis(sen) kan integreren in zijn of haar leven.

Binnen de BGGZ ben je zelf regiebehandelaar. Ook binnen de SGGZ ben je regiebehandelaar, echter onder verantwoordelijkheid van een klinisch psycholoog.

Dagelijks neem je deel aan de diagnostiekbespreking die voorgezeten wordt door een klinisch psycholoog. Maandelijks is er intervisie waarbij alle psychologen aanwezig zijn.

Wij verwachten een zelfstandige houding en enthousiaste inzet voor onze doelgroep.

Wij zijn een team waarbij we persoonlijke aandacht hebben voor elkaar en gezien de grote vraagstukken (letterlijk leven en dood) hebben we extra aandacht voor het persoonlijk welzijn.

Naast je werk in de patiëntenzorg is er veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling op het gebied van het geven van scholing en onderzoek en innovatie.

Kortom, een uitdagende functie binnen een dynamische werkomgeving.

Functie-eisen

 • Je bent een BIG geregistreerde GZ-psycholoog
 • Je hebt ervaring en affiniteit met de psycho-oncologie, werkervaring is een pré
 • Je hebt ervaring met de verschillende behandelvormen die we bieden
 • Je wil werken in een kleine overzichtelijke organisatie waar met hart en ziel wordt gewerkt
 • Je kunt het aan om met mensen met een levensbedreigende ziekte te werken

Wij bieden

Een enthousiast, kleinschalig, en deskundig team

Een boeiend vakgebied dat volop in beweging is

Bij- en nascholing waaronder supervisie, intervisie en trainingen

Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling op het gebied van het geven van scholing, onderzoek en innovatie projecten

Momenteel hebben wij ruimte voor 17 uur. Het betreft een contract voor bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, met de intentie om bij wederzijds enthousiasme de functie te continueren. De functie wordt gehonoreerd conform FWG 65 conform de CAO ziekenhuizen. Bovendien bieden we je uitstekende arbeidsvoorwaarden en een goede reiskostenregeling conform de CAO Ziekenhuizen.

Het Ingeborg Douwes Centrum

Het Ingeborg Douwes Centrum is een expertisecentrum voor psychologische (na)zorg bij kanker. Naast het bieden van patiëntenzorg, participeren wij in onderwijs en deskundigheidsbevordering, onderzoek en innovatie.

Het Ingeborg Douwes Centrum biedt psychologische behandeling op het gebied van verwerking, acceptatie en zingeving. We behandelen ongeveer 700 mensen per jaar: mensen met of na kanker, partners, kinderen en nabestaanden. Zij kunnen bij ons terecht ongeacht de aard en de ernst van de kanker, de fase van behandeling en het bestaande perspectief.

Onze behandeling is afgestemd op de behoefte van de cliënt en is individueel-, systeem – relatie of groepsgericht. We bieden zowel basis- als specialistische GGZ aan.

Onze psychologische behandeling is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven, zingeving, verwerking van kanker en re-integratie in de maatschappij. Onze psychologen hebben expertise op het gebied van EFT, zingeving, ACT, EMDR, CGT, visualisatietechnieken en ontspanningsoefeningen.

Naast individuele therapie hebben we een breed aanbod van groepstherapie, onder andere Houd me vast, Zingeving bij kanker, Rouw waar loop je tegen aan, Kanker hoe nu verder en themabijeenkomsten over Kanker in het gezin.

Ons team bestaat uit 13 in de oncologie gespecialiseerde psychologen – waaronder een klinisch psycholoog, een psychotherapeut, GZ psychologen en kinder- en jeugd psychologen – , een haptotherapeut, een mindfulnesstrainer, twee secretaresses en een kwaliteitsmedewerker.

We werken vanuit verschillende locaties in Amsterdam en Haarlem.

Het centrum staat voor een prettige sfeer, een gevarieerd en deskundig zorgaanbod en een persoonlijke benadering.

Solliciteren of meer weten?

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Eline Aukema, Hoofd Ingeborg Douwes Centrum e.aukema@olvg.nl of Wim Kraay, Klinisch Psycholoog, w.kraay@olvg.nl of via telefoonnummer 020-4807580. Heb je interesse dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie t.a.v. Eline Aukema via ingeborgdouwescentrum@olvg.nl.

Hoe vertel ik over corona aan mijn kinderen als ik kanker heb? Plus adviezen voor kankerpatiënten in deze coronatijd.

Praten over corona met je kinderen als je zelf kanker hebt, kan moeilijk zijn. Kinderen kunnen angstiger worden, veel vragen en extra zorgen hebben. Daarnaast hebben kankerpatiënten zelf – of ze nu ouder zijn of niet – het in deze tijd ook extra moeilijk.

Het Ingeborg Douwes Centrum geeft ouders en patiënten een aantal adviezen en ingangen om goed met de problemen gedurende de coronacrisis om te kunnen gaan.

Adviezen in coronatijd voor kankerpatiënten: antwoorden op prangende vragen

Adviezen in coronatijd voor ouders met kanker: hoe praat ik hierover met de kinderen?