Dank aan Roparun!

Het Ingeborg Douwes Centrum is een van de begunstigde organisaties van de stichting Roparun. Dankzij hun bijdrage kon het interieur van ons centrum worden vernieuwd en verbeterd. Voor mensen die te maken hebben met kanker en die wij helpen om daarmee goed om te gaan, is een aangename en veilig aanvoelende omgeving wezenlijk. Door de financiële steun van Roparun zijn wij in staat precies die omgeving voor onze cliënten te creëren die hun helpt bij herstel. Wij zijn alle deelnemers, de organisatie en alle vrijwilligers hiervoor bijzonder erkentelijk en dankbaar.

De Roparun is de grootste estafetteloop ter wereld, van meer dan 500 kilometer van Parijs, Bremen en Almelo naar Rotterdam. Mensen leveren in teamverband een sportieve prestatie om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. In 2022 deden er zo’n 5.500 deelnemers mee. De 220 deelnemende teams wisten gezamenlijk een opbrengst van maar liefst 3.402.466 euro binnen te halen.

In 2023 vindt de Roparun volledig in Nederland plaats. De start is op 27 mei op evenementenlocatie Vliegveld Twenthe en de finish is op de Coolsingel in Rotterdam, op 29 mei, Tweede Pinksterdag.

Ga hier naar de website van Roparun.

Vrijdag 14 april: Landelijke Vodafoon storing opgelost

Door een landelijke Vodafoon storing was het Ingeborg Douwes Centrum telefonisch niet te bereiken. Dit is opgelost.

Wereldkankerdag: aandacht voor goede voorlichting én zorg voor ouders met de diagnose kanker

Het had ieder moment kunnen zijn, maar wij grijpen graag Wereldkankerdag (4 februari) aan om opnieuw het belang van voorlichting, goede informatie én zorg voor ouders met de diagnose kanker onder de aandacht te brengen.
Deze week verspreiden wij in de ziekenhuizen in en rond Amsterdam de informatiefolder “Hoe moet het nu met de kinderen?”. Daarin staan vuistregels waar ouders zich aan vast kunnen houden en informatie over waar ze goed voorlichtingsmateriaal kunnen vinden.

Weten wat je kunt verwachten, dat beter begrijpen en handvatten hoe het beste met je kind om te gaan, geeft ouders houvast. En dat is belangrijk in een toch al onzekere tijd. En nog belangrijker is dat wij als professionals begrijpen hoe moeilijk dit kan zijn. Stel daarom de goede vragen en luister aandachtig naar de antwoorden. Alleen al gehoord worden, geeft steun en bevordert herstel. Speciaal voor zorgprofessionals hebben wij een leidraad gemaakt voor het gesprek met een patiënt met kinderen, die u hier kunt downloaden. Meer informatie over hoe u ouders kunt steunen vindt u op deze pagina.

Wereldkankerdag op 4 februari

Evenementen rond Wereldkankerdag 2023

Rond Wereldkankerdag kun je (nader) kennismaken met diverse zorgorganisaties in het land.
Iedereen die met kanker te maken heeft, is van harte welkom om deel te nemen. Alle evenementen zijn uiteraard gratis toegankelijk. Zie link

Het Cancer Care Center heeft een mooi online programma samengesteld. Zie link

Nog plaatsen vrij 2 daagse training Zingevingsgerichte Psychotherapie

Hoe vergroot u het gevoel van zingeving en betekenisgeving bij mensen met kanker?

De diagnose kanker gaat vaak gepaard met verliezen op verschillende levensgebieden, zoals fysieke gezondheid, werk en relaties. Deze verliezen kunnen het ervaren van zingeving bemoeilijken. Zingevingsvragen die vaak worden gezien bij mensen met kanker zijn bijvoorbeeld: ‘Waarom overkomt mij dit?’, ‘Tel ik nog mee nu ik niet meer volledig zal kunnen werken?’ en ‘Is mijn leven nog de moeite waard?’. Zingeving wordt gezien als één van de beschermende factoren tegen het ontstaan van psychische problemen (Richtlijn Aanpassingsstoornis, 2016). Daarom zijn mensen met kanker gebaat bij een gerichte therapie om zingeving te vergroten.

Tijdens de tweedaagse cursus maakt u kennis met de theorie en praktijk van zingeving, zodat u als zorgprofessional in staat bent om het gevoel van zingeving bij cliënten te vergroten. De onderdelen uit het groepsprotocol zijn ook toepasbaar in individuele therapie.

Zingevingsgerichte psychotherapie is een nieuwe evidence based therapie in Nederland, voor mensen met kanker. Deze groepstherapie is een bewerking van de Amerikaanse Meaning Centered Group Psychotherapy van professor W.S. Breitbart en gebaseerd op het werk van Victor Frankl. De onderzoeksgroep van professor Irma Verdonck (VUMC) heeft deze therapie in samenwerking met het Ingeborg Douwes Centrum aangepast voor mensen met kanker in de curatieve fase en onderzocht op effectiviteit. Zingevingsgerichte psychotherapie blijkt (kosten)effectief en helpt mensen met kanker met het vergroten van psychisch welzijn, toename van gevoel van zingeving, verbetering  van de coping en afname van distress en depressieve klachten (van der Spek et al 2017).  Om meer te lezen over het onderzoek Meaning-centered group psychotherapy for cancer survivors: development, efficacy and cost-utility –  Nadia van der Spek (2016).

Praktische informatie

Doelgroep: Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters met kennis over en ervaring met het werken met mensen met kanker (bij voorkeur een deskundige uit het deskundigenbestand van de NVPO). Mogelijk wordt de doelgroep later uitgebreid met andere zorgprofessionals.

Locatie: Ingeborg Douwes Centrum; deze scholing kan ook inhouse of op een andere locatie gegeven worden. Tevens kan deze scholing ook digitaal gegevens worden d.m.v, Zoom.

Kosten: € 699,- incl. protocol, werkboek en maaltijd.

Accreditatie: klinisch (neuro) psychologen (FGzPt) 12 punten

Maximaal aantal deelnemers: 9

Literatuur: Voor aanvang van de cursus wordt aangeraden het boek Viktor Frankl – De zin van het bestaan, een inleiding tot de logotherapie te lezen. Het protocol en een cliëntenwerkboek worden bij aanvang van de cursus uitgedeeld.

Docent: Drs. Margot Remie (GZ-psycholoog), trainer bij het IDC.

Wanneer:
Dag 1: Woensdag 9 november 2022 van 13.30 tot 20.30 uur
Dag 2: Woensdag 23 november 2022 van 13.30 tot 20.30 uur

Aanmelden?
U kunt zich aanmelden door te mailen naar ingeborgdouwescentrum@olvg.nl o.v.v. deelname scholing Zingevingsgerichte psychotherapie. Vermeldt hierbij uw naam, functie en werkplek. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail van uw inschrijving en de betalingsregeling. Pas na betaling bent u officieel ingeschreven voor de training.

Ingeborg Douwes Centrum deze zomer minder goed bereikbaar

Afsluiting A4 en A10 Zuid

Vanwege de bouw van een nieuwe stationspassage bij station Amsterdam Zuid, zijn vanaf 22 juli 22.00 uur de A4 en A10 Zuid afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp tot de S109 RAI. Met ingang van deze datum is het Ingeborg Douwes Centrum niet bereikbaar vanaf de A4. Daarnaast zullen de wegen aan de zuidkant van Amsterdam fors drukker zijn. De afsluiting duurt 11 dagen. Er zullen ook minder treinen rijden.

Onderzoek Gezin en kanker’: conclusies en aanbevelingen

In dit artikel in tijdschrift De Psycholoog (editie maart 2022) wordt een overzicht gegeven de resultaten van het onderzoek ‘Gezin en kanker’. Dit onderzoek richt zich op de psychosociale aanpassing van ouders en kinderen in gezinnen waarin een ouder kanker heeft. Hoe passen ouders en kinderen zich aan? Welke individuele en gezinsfactoren spelen hierin een rol? Het onderzoek is uitgevoerd vanuit de Universiteit Utrecht, onder andere door onze collega Marthe Egberts.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ouders en kinderen zich goed aanpassen. Toch is er een grote groep die traumatische stresssymptomen ervaart: ongeveer een kwart (27%) van de schoolgaande kinderen, 20% van de ouders met kanker en 14% van de partners. Ook lijkt de ziekte impact te hebben op de ervaren kwaliteit van leven bij ouders en kinderen.

Een aantal aanbevelingen vanuit het onderzoek:

 • Een kankerdiagnose vraagt om informatie- en zorgaanbod dat aansluit bij de behoefte van het gezin.
 • Het is belangrijk dat zorgverleners al vroeg het gesprek over het gezin met ouders aangaan.
 • Ook een screeningsinstrument, waarmee kort na diagnose het risico op problemen in het functioneren bij ouders en kinderen in kaart wordt gebracht, kan helpend zijn. Dit is onderwerp van het vervolgonderzoek. Meer informatie daarover is hier te vinden.
 • Het is belangrijk niet alleen te focussen op psychische klachten, maar ook op beschermende factoren als sociale steun.
 • Meer onderzoek naar intra- en interpersoonlijke factoren in de aanpassing van het gezin, zullen bijdragen aan de ontwikkeling van interventies voor deze doelgroep.
 • Het is nodig een multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen voor de ondersteuningsbehoefte van ouders met kanker, hun partners en kinderen en de mogelijke interventies per fase.

Het Ingeborg Douwes Centrum biedt zorg aan gezinnen die geconfronteerd worden met kanker in de vorm van individuele behandeling voor kinderen en ouders en de themabijeenkomsten ‘kanker in het gezin’.

Het artikel kunt u hier ook downloaden.

Nog plaatsen beschikbaar voor de themabijeenkomsten Kanker en en Zingeving

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de serie van 3 themabijeenkomsten ‘Kanker en zingeving’. Deze themabijeenkomsten zijn gepland op maandag 16, 23 en 30 mei van 09.45 – 12.15 uur.

Voor meer informatie: zie link

4 februari Wereldkankerdag

Evenementen rond Wereldkankerdag 2022

Rond Wereldkankerdag kun je (nader) kennismaken met diverse zorgorganisaties in het land. Ook dit jaar zetten zij vanwege corona vooral online hun deuren open voor bijvoorbeeld een luisterend oor, een rondleiding of een lezing.

Wees welkom!
Iedereen die met kanker te maken heeft, is van harte welkom om deel te nemen. Alle evenementen zijn uiteraard gratis toegankelijk. Zie link

Gezocht: gedreven bestuursleden voor Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum

Wij zoeken gedreven bestuursleden voor de Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum

De Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum heeft als doel structurele financiering van het Ingeborg Douwes Centrum te waarborgen, door middel van het werven van fondsen. Het centrum komt namelijk structureel geld tekort. Dat komt omdat niet alle kosten worden vergoed door de verzekeraars. Daarnaast willen we de best mogelijke zorg kunnen blijven bieden. Onder meer door te investeren in onderzoek en innovatie en door het verzorgen van trainingen en opleidingen.

Wij zoeken momenteel een voorzitter en een of meerdere bestuursleden die tijd, energie en gedrevenheid hebben om fondsen te gaan werven.

Profiel

 • Een visie op en kennis van fondsenwerving.
 • Vaardigheden om een goed sponsorbeleid te ontwikkelen én te implementeren.
 • Ervaring (of in elk geval affiniteit) met ons doel, de gezondheidszorg en de ggz.
 • Enthousiasme en daadkracht, iemand die kansen zoekt, ziet en pakt.
 • Een relevant netwerk.

Tot slot bent u een goede gesprekspartner, die pal staat voor het doel van de stichting en dat ook weet uit te dragen.

Over de organisatie

Het Ingeborg Douwes Centrum verleent psychische zorg voor mensen met kanker, hun partner, familie, kinderen en ook nabestaanden in de vorm van individuele en groepsbehandelingen en thema-bijeenkomsten. Het centrum is vernoemd naar Ingeborg Douwes. Haar doel als kankerpatiënt was om psychosociale zorg vanzelfsprekend en toegankelijk te maken voor iedereen die met kanker te maken krijgt. Dat is, naast het bieden van de best mogelijke hulp, ook ons doel.

De Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum (SVIDC) is opgericht op 1 maart 2009. De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar in aanwezigheid van het hoofd van het Ingeborg Douwes Centrum. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor deze functie, stuur dan uw motivatie en cv naar vriendenidc@olvg.nl.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester van het bestuur, Tom Konings (tomkonings@yahoo.com). Kent u iemand die hier mogelijk heel geschikt voor is, dan zijn we u erkentelijk als u deze vacature onder zijn/haar aandacht brengt.