Symposium Kinderen van ernstig zieke ouders

Op 31 oktober 2019 organiseert OLVG, in samenwerking met het Ingeborg Douwes Centrum, het symposium Kinderen van ernstig zieke ouders in de kapel van OLVG Oost. Als een van de ouders een ongeneeslijke ziekte krijgt, heeft dat een enorme impact op de patiënt zelf en op het gezin. De situatie kan grote invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, zeker als er nog andere zorgen in het gezin zijn. Toch blijken kinderen van ernstig zieke ouders vaak vergeten te worden.

Samenwerking OLVG en IDC

Het Team Ondersteunende en Palliatieve zorg in OLVG zet zich al een paar jaar in voor vroegtijdige, preventieve hulp aan gezinnen door goede voorlichting, screening op andere belastende factoren in het gezin en goede samenwerking en scholing van eventuele overige betrokken hulpverleners. Het Ingeborg Douwes Centrum – verbonden aan OLVG – biedt kinderen van zieke ouders professionele zorg van in de oncologie gespecialiseerde kinderpsychologen. Daarnaast geeft het centrum scholing over kanker in het gezin, zijn (preventieve) themabijeenkomsten Kanker in het gezin (in samenwerking met Dineke Verkaik) en is voorlichtingsmateriaal voor ouders ontwikkeld. Op het symposium Kinderen van ernstig zieke ouders vertellen we u hierover en laten verschillende ervaringsdeskundigen aan het woord: vader en weduwnaar Meindert Jansberg en Femke van der Laan (de weduwe van burgemeester Eberhard van der Laan), maar ook jongeren die terugblikken op hun ervaringen. Sprekers zijn verder Rhea Verheul, beleidsadviseur Kinderombudsman, over het recht om kind te zijn en het effect hierop als een kind op jonge leeftijd mantelzorger wordt. Dineke Verkaik, orthopedagoog en onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht, vertelt over haar onderzoek naar de impact van kanker op het gezin en met name de beleving van kinderen. Kinderpsycholoog Antoinette Berkelbach van OLVG sluit af met adviezen en handvatten om zelf met uw ernstig zieke patiënt, partner en kinderen in gesprek te gaan.

Voor wie
Dit symposium is bedoeld voor huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, jeugdzorgmedewerkers, psychologen, geestelijk verzorgers, zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers, patiëntenverenigingen, ouders en overige belangstellenden.

Klik hier voor het programma.
Graag aanmelden voor 1 oktober via palliatiefteam@olvg.nl.

Vacature GZ-psycholoog

GZ-psycholoog

Wij zijn op zoek naar een:

Gedreven GZ-psycholoog
(17 tot 25 uur)

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als GZ psycholoog draag je zorg voor intake, diagnostiek en indicatiestelling. In nauw overleg met je cliënt kom je tot een behandelplan op maat. In je behandeling loop je mee met iemand die een heftige levensgebeurtenis doormaakt waarbij je als psycholoog een betekenisvolle rol kan spelen in (trauma)verwerking en het vinden van zingeving met als doel dat de cliënt een nieuwe balans in zijn of haar leven vindt en de nare gebeurtenis(sen) kan integreren in zijn of haar leven.

Binnen de BGGZ ben je zelf regiebehandelaar. Ook binnen de SGGZ ben je regiebehandelaar, echter onder verantwoordelijkheid van een klinisch psycholoog.

Dagelijks neem je deel aan de diagnostiekbespreking die voorgezeten wordt door een klinisch psycholoog. Maandelijks is er intervisie waarbij alle psychologen aanwezig zijn.

Wij verwachten een zelfstandige houding en enthousiaste inzet voor onze doelgroep.

Wij zijn een team waarbij we persoonlijke aandacht hebben voor elkaar en gezien de grote vraagstukken (letterlijk leven en dood) hebben we extra aandacht voor het persoonlijk welzijn.

Naast je werk in de patiëntenzorg is er veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling op het gebied van het geven van scholing en onderzoek en innovatie.

Kortom, een uitdagende functie binnen een dynamische werkomgeving.

Functie-eisen

 • Je bent een BIG geregistreerde GZ-psycholoog
 • Je hebt ervaring en affiniteit met de psycho-oncologie, werkervaring is een pré
 • Je hebt ervaring met de verschillende behandelvormen die we bieden
 • Je wil werken in een kleine overzichtelijke organisatie waar met hart en ziel wordt gewerkt
 • Je kunt het aan om met mensen met een levensbedreigende ziekte te werken

Wij bieden

Een enthousiast, kleinschalig, en deskundig team

Een boeiend vakgebied dat volop in beweging is

Bij- en nascholing waaronder supervisie, intervisie en trainingen

Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling op het gebied van het geven van scholing, onderzoek en innovatie projecten

Momenteel hebben wij ruimte voor 17 tot 25 uur. Het betreft een contract voor bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, met de intentie om bij wederzijds enthousiasme de functie te continueren. De functie wordt gehonoreerd conform FWG 65 conform de CAO ziekenhuizen. Bovendien bieden we je uitstekende arbeidsvoorwaarden en een goede reiskostenregeling conform de CAO Ziekenhuizen.

Het Ingeborg Douwes Centrum

Het Ingeborg Douwes Centrum is een expertisecentrum voor psychologische (na)zorg bij kanker. Naast het bieden van patiëntenzorg, participeren wij in onderwijs en deskundigheidsbevordering, onderzoek en innovatie.

Het Ingeborg Douwes Centrum biedt psychologische behandeling op het gebied van verwerking, acceptatie en zingeving. We behandelen ongeveer 700 mensen per jaar: mensen met of na kanker, partners, kinderen en nabestaanden. Zij kunnen bij ons terecht ongeacht de aard en de ernst van de kanker, de fase van behandeling en het bestaande perspectief.

Onze behandeling is afgestemd op de behoefte van de cliënt en is individueel-, systeem – relatie of groepsgericht. We bieden zowel basis- als specialistische GGZ aan.

Onze psychologische behandeling is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven, zingeving, verwerking van kanker en re-integratie in de maatschappij. Onze psychologen hebben expertise op het gebied van EFT, zingeving, ACT, EMDR, CGT, visualisatietechnieken en ontspanningsoefeningen.

Naast individuele therapie hebben we een breed aanbod van groepstherapie, onder andere Houd me vast, Zingeving bij kanker, Rouw waar loop je tegen aan, Kanker hoe nu verder en themabijeenkomsten over Kanker in het gezin.

Ons team bestaat uit 13 in de oncologie gespecialiseerde psychologen – waaronder een klinisch psycholoog, een psychotherapeut, GZ psychologen en kinder- en jeugd psychologen – , een haptotherapeut, een mindfulnesstrainer, twee secretaresses en een kwaliteitsmedewerker.

We werken vanuit verschillende locaties in Amsterdam en Haarlem.

Het centrum staat voor een prettige sfeer, een gevarieerd en deskundig zorgaanbod en een persoonlijke benadering.

Solliciteren of meer weten?

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Eline Aukema, Hoofd Ingeborg Douwes Centrum e.aukema@olvg.nl of Wim Kraay, Klinisch Psycholoog, w.kraay@olvg.nl of via telefoonnummer 020-4807580. Heb je interesse dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie t.a.v. Eline Aukema via ingeborgdouwescentrum@olvg.nl.

Succesvolle landelijke dag van Langs de Zijlijn

Op 14 juni vond de derde editie van de landelijke dag van Langs de Zijlijn plaats in Dronten. Voor gezinnen met een ouder met kanker is een dag georganiseerd waarbij de kinderen allemaal gave workshops kregen (onder andere boxen, nieuwslezen, graffiti, fifa-en) en de ouders lezingen konden bijwonen over het onderwerp kanker in het gezin. Eline Aukema, hoofd van het Ingeborg Douwes Centrum, gaf een lezing met tips en adviezen hoe om te gaan met kinderen die met kanker geconfronteerd zijn.

De volgende landelijke dag staat gepland op 13 juni 2020. Kijk hieronder naar de aftermovie en voor meer informatie op www.langsdezijlijn.nl

Themabijeenkomst kanker in het gezin

Ouders van minderjarige kinderen vragen zich vaak af wat ze wel en niet met de kinderen kunnen of moeten bespreken na de diagnose kanker. Als ouder wil je graag weten hoe je de kinderen het beste in deze moeilijke periode kunt begeleiden. Je staat als ouder(s) zelf ook voor extra taken, zoals het volgen van behandeltrajecten en het omgaan met de gevolgen ervan, het organiseren van het huishouden en het omgaan met reacties uit je omgeving. Tijdens de themabijeenkomsten wordt informatie gegeven over wat helpt om goed met de situatie om te gaan en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt stilgestaan bij een specifiek thema: communicatie in het gezin, omgaan met emoties en opvoeding. Ook reacties en behoeften van de kinderen, passend bij hun ontwikkeling, komen aan de orde. Deze thema’s kunnen mogelijk vragen bij u oproepen die u tijdens de bijeenkomst kunt bespreken en delen met andere ouders onder begeleiding van twee (kinder)psychologen.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Utrecht, waar onderzoek wordt gedaan naar kanker in het gezin en waar een boekje wordt ontwikkeld voor gezinnen.

Begeleiding: Carine Kappeyne van de Coppello en Ans Cats
Data: Dinsdag 10, 17 en 24 september van 15.30 – 17.00 uur
Locatie: Ingeborg Douwes Centrum, IJsbaanpad 7-9 Amsterdam
Kosten: geen, deze bijeenkomsten zijn gesponsord
Aanmelding: per mail via ingeborgdouwescentrum@olvg.nl

Nog enkele plekken beschikbaar voor ‘Zelfzorg voor hulpverleners in de palliatieve zorg’

Woensdag 16 oktober 2019 start er weer een cursus Zelfzorg voor hulpverleners in de palliatieve zorg. Meld je nu aan, nog een paar plekken vrij!

In deze cursus ‘Zelfzorg voor hulpverleners in de palliatieve zorg’ staan we in een groep van maximaal tien deelnemers stil bij de emotionele impact van uw werk op uzelf en hoe u daar, door middel van goede zelfzorg, mee om kunt gaan. We bespreken theoretische kaders over zelfzorg en geven u praktische handvatten en oefeningen die direct zijn toe te passen. U leert ook van elkaar tijdens de terugkerende intervisie. Aan het eind van de cursus bent u uitgerust met concrete mogelijkheden om goed voor uzelf te zorgen tijdens en buiten uw werk.

Programma
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van ieder 2,5 uur:
Bijeenkomst 1: Introductie zelfzorg
Bijeenkomst 2: Werk-privébalans
Bijeenkomst 3: Omgaan met stress en heftige gebeurtenissen
Bijeenkomst 4: Impact van overleden patiënten
Bijeenkomst 5: Zelfcompassie en compassiegerichte zorg

Tussen de bijeenkomsten dagen we u uit om nieuwe vaardigheden in de praktijk toe te passen.

Docent: Sanne Koemans, Gezondheidszorgpsycholoog
Data: Woensdagavond van 17.30 – 20.00 uur op 16 oktober, 6 november, 27 november, 18 december 2019 en 8 januari 2020
Locatie: Ingeborg Douwes Centrum, IJsbaanpad 7-9 Amsterdam
Kosten: € 465,- p.p., inclusief literatuur en broodjes
Waardering cursus: 8,5
Aangeraden aan collega’s: 100%
Aanmelden:
Per mail via ingeborgdouwescentrum@olvg.nl o.v.v. deelname cursus Zelfzorg. Vermeld hierbij uw naam, functie, werkplek en eventueel BIG-registratienummer.
Artikelen
Klik hier voor interview van een deelnemer, verpleegkundige hematologie VUMC.
Klik hier voor interview docent en psycholoog Ingeborg Douwes Centrum.

Pilot aanpassingsstoornis

Patiënten met kanker worden blootgesteld aan vele stressoren in alle fasen van de ziekte, tijdens de diagnostiek en de medische behandeling, en ook na afronding van het behandeltraject. Bij kanker is juist de combinatie van de levensbedreigende aandoening met daarbij existentiële vragen én de aanslag op het lichaam door de ziekte en de behandelingen een combinatie van psychische en lichamelijke factoren die aanpassing extra lastig maken. De meeste (ex-)patiënten zijn in staat om zich lichamelijk en emotioneel staande te houden en zich aan te passen aan de stressoren en de veranderingen die de ziekte tot gevolg heeft mede dankzij hun veerkracht. Wanneer dit niet goed lukt, kan een patiënt een aanpassingsstoornis ontwikkelen.

Sinds in 2012 de aanpassingsstoornis uit het basispakket is gehaald, valt een deel van de (ex-)patiënten met kanker en een aanpassingsstoornis tussen wal en schip. Wanneer een patiënt met een aanpassingsstoornis niet adequaat en niet tijdig wordt behandeld, loopt deze het risico op toename van de klachten, wat kan leiden tot een zwaardere diagnose zoals een angststoornis of een depressieve stoornis. Dit is een onwenselijke situatie.

In 2016 is de richtlijn Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker opgesteld. Deze richtlijn maakt het mogelijk om de psychologische zorg voor de groep die daaraan behoefte heeft duurzaam in te richten. In overleg met het ministerie van VWS is besloten om voor het inrichten van deze zorg te starten met een pilot Aanpassingsstoornis.

Doel van de pilot
Het doel van de pilot is om te kijken wat de invloed van zorg volgens de richtlijn Aanpassingsstoornis is op het welzijn en de behoefte aan zorg bij (ex-)kankerpatiënten met de indicatie aanpassingsstoornis.
De pilot loopt van 1 maart 2018 tot 1 maart 2020 en is een samenwerking van het ministerie van VWS, ZONMW en het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg.

Doelgroep
De doelgroep voor deze pilot zijn patiënten met een voorgeschiedenis met kanker bij wie aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een aanpassingsstoornis.

Deze patiënten:

 • zijn 18 jaar of ouder;
 • hebben in de acute fase een periode van intensieve behandeling voor kanker in het ziekenhuis afgerond. Patiënten die nog wel intensief in het ziekenhuis behandeld worden, komen in aanmerking voor de psychologische zorgverlening binnen het somatisch medisch behandeltraject en worden in deze pilot niet geïncludeerd;
 • hebben een curatief dan wel een palliatief perspectief;
 • melden zich bij de huisarts met uiteenlopende klachten of problemen. Dit kan wijzen op een mogelijke aanpassingsstoornis;
 • worden door de huisarts verwezen naar een BIG-geregistreerde behandelaar uit het deskundigenbestand van de NVPO (waaronder psycho-oncologische centra als het IDC).

Wat betekent deelname aan de pilot voor cliënten van het Ingeborg Douwes Centrum?

 • Het Ingeborg Douwes Centrum doet mee aan deze pilot. Al onze behandelaren zijn BIG-geregistreerde psychologen en lid van de NVPO. Na de intakefase stelt de behandelaar vast of de cliënt mee kan doen aan de pilot;
 • Cliënten krijgen een passende behandeling die volledig wordt vergoed vanuit de pilot. De duur van de behandeling kan variëren van maximaal vier sessies, maximaal tien sessies of maximaal zestien sessies;
 • Het eigen risico wordt niet aangesproken;
 • Interventies die door de zorgverzekeraar niet vergoed worden, zoals mindfulness, kunnen bij deze pilot wel ingezet worden;
 • Naast de gebruikelijke intakevragenlijst van het Ingeborg Douwes Centrum, vult de cliënt tweemaal een digitale vragenlijst in met vragen over de ‘kwaliteit van leven’ (eenmaal na het intakegesprek en eenmaal na afronding van de behandeling). Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De gegevens worden anoniem en op groepsniveau verwerkt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek;
 • De cliënt moet toestemming geven om binnen de pilot behandeld te kunnen worden;
 • Na de intakefase stelt de behandelaar vast of de cliënt mee kan doen aan de pilot. De vergoeding van de behandeling loopt niet zoals gebruikelijk via de zorgverzekeraar, zodat er voor de cliënten geen kosten verbonden zijn aan deze zorg. Vanuit het ministerie van VWS is geld beschikbaar gemaakt voor deze pilot.

Voor verdere informatie:
Zie de website van het IKNL.

De pilot wordt gecoördineerd door ZonMw in samenwerking met IKNL en het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg. Dit is een samenwerkingsverband van KWF Kankerbestrijding, IKNL, NFK, NVPO, IPSO, V&VN Oncologie, KNGF-NVFL en PAZ/LVMP. Het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg zet zich al jaren in voor goede toegankelijkheid van passende psychosociale zorg voor (ex-)kankerpatiënten.

Genezen, maar niet beter

Dagelijks zien wij mensen die kampen met late effecten na de behandeling van kanker. Na de afronding van de behandeling start voor de patiënt het verwerkingsproces pas, op het moment dat de buitenwereld denkt dat het klaar is. Maar het is niet klaar, en het zou goed kunnen dat je nooit meer echt de oude wordt.

Gisteren verscheen het rapport ‘Kankerzorg in Beeld: over leven met en na kanker’ van de Taskforce Survivorship waar het IDC ook in participeert. Dit rapport beschrijft de late effecten, dus de gevolgen van kanker op langere termijn. Vermoeidheid, angst en somberheid maar ook problemen met het krijgen van een hypotheek zijn veel voorkomende klachten.

Helaas is het nog steeds zo dat er geen structurele nazorg geboden wordt omdat er niet structureel gescreend wordt op mogelijke problemen. Het IDC maakt zich hier met partners in het veld al jaren hard voor en zal ook mee schrijven aan het actieplan dat naar aanleiding van het rapport gemaakt wordt zodat de nazorg verbetert: structurele screening, goede triage en dan verwijzen naar de juist zorg op de juiste plek.

Bekijk hier een item over dit onderwerp van het NOS-journaal.

Boekpresentatie ‘Zonder handleiding in de wachtkamer’

Een blog in boekvorm over hoe de schrijfster (be)leeft met beperkte tijd. Op 25 oktober verschijnt het boek ‘Zonder handleiding in de wachtkamer’ van Judith Mulder, een vrouw met uitgezaaide borstkanker en daardoor een beperkte levensverwachting. Door haar blog met beschouwingen van hoe zij (be)leeft met beperkte tijd om te zetten in boekvorm, is een uniek document ontstaan. Feitelijk gaat het over de eenzame weg die zij moet afleggen en waarvoor geen handleiding bestaat. Alles moet je zelf uitvinden als je te horen krijgt dat je niet meer beter wordt.

Judith Mulder schreef ‘Zonder handleiding in de wachtkamer’ omdat zij ondervond dat aan mensen die in de categorie palliatief (ongeneeslijk ziek) vallen, weinig tot geen actieve ondersteuning wordt geboden. Er worden meteen behandelingen ingezet die de ziekte remmen, maar niet genezen. Daarbij wordt vaak het mentale aspect overgeslagen, waar minstens zoveel, zo niet meer aandacht aan gegeven moet worden. Dit kan onder meer de kwaliteit van leven gunstig beïnvloeden. Psychologische ondersteuning zou bijvoorbeeld standaard aangeboden en vergoed moeten worden vanuit de basisverzekering aan mensen met kanker, in welke fase dan ook. Ook palliatieve zorg zou als vak standaard in alle opleidingen moeten zitten die te maken hebben met geneeskunde en zorg.

Met het boek wil Judith Mulder laten zien hoe zij (be)leeft met beperkte tijd en het moeten dealen met alles wat daarmee gepaard gaat en dat dat niet altijd fijn is. Tevens wil zij benadrukken dat je eigen weg kiezen binnen het aanbod van behandelingen en symptoombestrijding altijd een optie is.

Het boek ‘Zonder handleiding in de wachtkamer’ is dan weliswaar geen handleiding, maar kan hopelijk als eyeopener fungeren voor zowel patiënt, naasten, zorgprofessionals als zorgaanbieders. ‘Zonder handleiding in de wachtkamer’ is binnenkort online te koop. Van elk verkocht exemplaar gaat € 3,- naar het Ingeborg Douwes Centrum.

Op 26 oktober 2018 is de officiële besloten boekpresentatie in het Ingeborg Douwes Centrum in Amsterdam. Opening door Eline Aukema(GGZ psycholoog en Hoofd IDC, met als sprekers Lieke Steinmeijer, directeur van BVN Borstkanker Vereniging Nederland en Dorien Tange, senior beleidsadviseur bij NFK Nederlandse Federatie Kankerpatiëntverenigingen.

Judiths blog vind je hier.

Geslaagde Pluk de Dag

Op 5 oktober vond weer een editie van Pluk de dag plaats, dit keer in het mooie Huize Frankendael in Amsterdam. We kijken terug op een geslaagde dag die helemaal in het teken stond van workshops, ontmoetingen en inspiratie. Als centrum waren we uiteraard ook aanwezig.

Kijk voor een impressie van deze dag op www.pluk-de-dag.org

Plaatsen vrij in Zingevingstraining voor psychologen

De tweedaagse training ‘Zingeving voor mensen met kanker’ laat psychologen, psychotherapeuten, psychiaters nader kennismaken met Zingevingstherapie, een nieuwe evidence based groepstherapie. Dit najaar vindt de training plaats op vrijdag 2 en vrijdag 23 november in Amsterdam.

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Aanmelden kan pr e-mail via ingeborgdouwescentrum@olvg.nl.