Themabijeenkomsten Zingeving ism Centrum voor Levensvragen

Eind mei is er een nieuwe serie themabijeenkomsten:  Kanker en zingeving: verlies en waarde(n)vol leven. De drie bijeenkomsten zijn bedoeld voor cliënten van het Ingeborg Douwes Centrum, die zelf kanker hebben (gehad) en is een introductie op de thema’s zingeving, verlies, verwerking en waarde(n) vol leven.  Ook als u nog op de wachtlijst staat, kunt u zich aanmelden. De bijeenkomsten zijn kosteloos en worden georganiseerd door het Ingeborg Douwes Centrum in samenwerking met het Centrum voor Levensvragen. (Lees verder)

Ingeborg Douwes Centrum helpt bij kunstproject ‘Ik Ben Mijn Lichaam Niet’

In onze selfie-samenleving draait alles om ego. Maar hoe ziet het er uit als we het leven ervaren door de ogen van de wereld in plaats van onszelf? Filmmaker Vanesa Abajo Perez maakte een film en tentoonstelling over deze perspectiefwissel. Ze sprak met vele terminaal zieke mensen en onderzocht hun veranderende waarneming van zichzelf en van het leven. Het resultaat is een filmisch-poëtische reis die een nieuwe verbinding zoekt met de mens, voorbij het sterfelijke lichaam.

Het Ingeborg Douwes Centrum heeft bijgedragen aan dit project door Vanesa Abajo Perez inzicht te geven over de processen die wij zien bij mensen met kanker. Daarbij hebben wij de maakster geholpen met het vinden van mensen die geportretteerd zouden willen worden en met die mensen voorgesprekken te voeren. Motief voor p

articipatie is het belang van het doorbreken van het taboe op de dood en het bieden van een ander en mogelijk behulpzaam perspectief op leven en dood.

Dit kunstproject – getiteld ‘Ik Ben Mijn Lichaam Niet’ – is een multimediaal project waarin levensbedreigend zieke Nederlanders worden geportretteerd. Het project bestaat uit een aantal onderdelen die samen een groter verhaal vertellen: een poëtische documentaire, een tentoonstelling en een digitale dichtbundel.

De documentaire en de tentoonstelling zullen zodra dat weer kan, te zien zijn in Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover te Amsterdam.

Meer informatie is te vinden op de website van het museum: Expositie en event: Ik ben mijn lichaam niet

Het project is ook terug te vinden op Facebook en Instagram.

Nog plaatsen vrij voor 2-daagse training Zingevingsgerichte Psychotherapie

Hoe vergroot u het gevoel van zingeving en betekenisgeving bij mensen met kanker?

De diagnose kanker gaat vaak gepaard met verliezen op verschillende levensgebieden, zoals fysieke gezondheid, werk en relaties. Deze verliezen kunnen het ervaren van zingeving bemoeilijken. Zingevingsvragen die vaak worden gezien bij mensen met kanker zijn bijvoorbeeld: ‘Waarom overkomt mij dit?’, ‘Tel ik nog mee nu ik niet meer volledig zal kunnen werken?’ en ‘Is mijn leven nog de moeite waard?’. Zingeving wordt gezien als één van de beschermende factoren tegen het ontstaan van psychische problemen (Richtlijn Aanpassingsstoornis, 2016). Daarom zijn mensen met kanker gebaat bij een gerichte therapie om zingeving te vergroten.

Tijdens de tweedaagse cursus maakt u kennis met de theorie en praktijk van zingeving, zodat u als zorgprofessional in staat bent om het gevoel van zingeving bij cliënten te vergroten. De onderdelen uit het groepsprotocol zijn ook toepasbaar in individuele therapie.

Zingevingsgerichte psychotherapie is een nieuwe evidence based therapie in Nederland, voor mensen met kanker. Deze groepstherapie is een bewerking van de Amerikaanse Meaning Centered Group Psychotherapy van professor W.S. Breitbart en gebaseerd op het werk van Victor Frankl. De onderzoeksgroep van professor Irma Verdonck (VUMC) heeft deze therapie in samenwerking met het Ingeborg Douwes Centrum aangepast voor mensen met kanker in de curatieve fase en onderzocht op effectiviteit. Zingevingsgerichte psychotherapie blijkt (kosten)effectief en helpt mensen met kanker met het vergroten van psychisch welzijn, toename van gevoel van zingeving, verbetering  van de coping en afname van distress en depressieve klachten (van der Spek et al 2017).  Om meer te lezen over het onderzoek Meaning-centered group psychotherapy for cancer survivors: development, efficacy and cost-utility –  Nadia van der Spek (2016).

Praktische informatie

Doelgroep: Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters met kennis over en ervaring met het werken met mensen met kanker (bij voorkeur een deskundige uit het deskundigenbestand van de NVPO). Mogelijk wordt de doelgroep later uitgebreid met andere zorgprofessionals.

Locatie: Ingeborg Douwes Centrum; deze scholing kan ook inhouse of op een andere locatie gegeven worden.

Kosten: € 699,- incl. protocol, werkboek en maaltijd.

Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd voor klinisch psychologen (FGzPt) en psychotherapeuten.

Maximaal aantal deelnemers: 9.

Literatuur: Voor aanvang van de cursus wordt aangeraden het boek Viktor Frankl – De zin van het bestaan, een inleiding tot de logotherapie te lezen. Het protocol en een cliëntenwerkboek worden bij aanvang van de cursus uitgedeeld.

Docent: Drs. Margot Remie, GZ-psycholoog bij het IDC.

Wanneer:
Donderdag 3 juni van 13.30 tot 20.30 uur
Donderdag 17 juni van 13.30 tot 20.30 uur
Wanneer het mogelijk is, zal de eerste bijeenkomst op onze locatie (IJsbaanpad 9-11 te Amsterdam) plaatsvinden. Anders zal de training via ZOOM worden gegeven.

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden door te mailen naar ingeborgdouwescentrum@olvg.nl o.v.v. deelname scholing Zingevingsgerichte psychotherapie. Vermeldt hierbij uw naam, functie en werkplek. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail van uw inschrijving en de betalingsregeling. Pas na betaling bent u officieel ingeschreven voor de training.

Aangemeld maar nog geen vragenlijst ontvangen?

Heeft u zich in de afgelopen twee weken via de website bij ons aangemeld en heeft u geen vragenlijsten van ons ontvangen? Dan kan het zijn dat wij uw aanmelding niet goed hebben ontvangen. Neem in dat geval contact met ons op zodat wij de vragenlijsten alsnog kunnen toesturen.

U kunt ons mailen of bellen op nummer 020 – 480 75 80.

Werkwijze en adviezen in verband met coronavirus

Aangepaste werkwijze per 15 december 2020

Hieronder een overzicht van de aangepaste werkwijze van het Ingeborg Douwes Centrum in verband met de coronacrisis en de huidige lockdown:

Voor bestaande cliënten:

 • Alle consulten van het Ingeborg Douwes Centrum gaan door. De volgende mogelijkheden worden hiervoor geboden:
  1. Telefonische consulten. Houd u er rekening mee dat u mogelijk gebeld wordt door een anoniem nummer.
  2. Beeldbellen via Pexip. Als het in uw geval mogelijk is, ontvangt u hierover informatie van uw therapeut.
  3. Face-to-face contact, uitsluitend voor kinderen in de basisschool-leeftijden.

Voor nieuwe cliënten:

 • U kunt zich aanmelden voor behandeling. Onze zorg gaat ook tijdens de coronacrisis door, zij het aangepast: zie hierboven.
 • Als u zich al heeft aangemeld voor behandeling, dan zal ook de intake (het eerste gesprek) telefonisch of via beeldbellen. De mogelijkheden zullen met u besproken worden. Wanneer u een telefonische intake heeft, houd er rekening mee dat u mogelijk gebeld wordt door een anoniem nummer.

Advies en hulp

Kankerpatiënten hebben het in deze tijd extra moeilijk.

Het Ingeborg Douwes Centrum geeft patiënten adviezen en ingangen om goed met de problemen gedurende de coronacrisis om te kunnen gaan. Ook voor familie en naasten van patiënten kan dit hulp en steun bieden in deze lastige tijd.

Op de pagina Adviezen in coronatijd voor kankerpatiënten  vindt u antwoorden op veel gestelde vragen en adviezen, tips en bronnen die voor kankerpatiënten relevant zijn in deze tijd.

Op de pagina Bronnen voor (zelf)hulp staan ondermeer links naar organisaties die lotgenotencontact aanbieden (dat kan nu juist heel fijn zijn) en ingangen als u last heeft van angst en somberheid.

Ook ontspanningsoefeningen kunnen u in deze tijd helpen. Er zijn oefeningen voor volwassenen en voor kinderen.

Praten over corona met je kinderen als je zelf kanker hebt, kan moeilijk zijn. Kinderen kunnen angstiger worden, veel vragen en extra zorgen hebben. We hebben een aantal adviezen verzameld op deze pagina: Adviezen in coronatijd voor ouders met kanker: hoe praat ik hierover met de kinderen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u ons mailen of bellen op nummer 020 – 480 75 80.

Wij zoeken twee enthousiaste GZ-psychologen

Ingeborg Douwes Centrum trotse partner van F | Fort Foundation

Het Ingeborg Douwes Centrum is partner geworden van de F | Fort Foundation. Deze stichting zet zich in voor de verbetering van het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker. Kunst is daarbij de verbindende factor. Met kunstprojecten, evenementen en acties wil de F|Fort Foundation bewustzijn over de problemen voor deze groep creëren en voor de oplossing daarvan geld op te halen.

Net als het Ingeborg Douwes Centrum is de de F | Fort Foundation opgericht door een ervaringsdeskundige. Floor van Liemt (1997) kreeg eind december 2017 de diagnose uitgezaaide longkanker. Zij ontdekte hoe belangrijk het is dat jonge mensen vanaf het begin van de behandeling optimaal op weg worden geholpen met op maat gesneden mentale, lichamelijk en praktische ondersteuning. En dat er in Nederland nog veel ruime is voor verbetering op deze terreinen. Voor Ingeborg Douwes, onze oprichter, gold hetzelfde. Op 32-jarige leeftijd en moeder van drie kinderen kreeg zij borstkanker. Ze besefte gaandeweg hoe weinig aandacht er is voor hoe je kanker als individu moet verwerken.

Wij pleiten al jaren voor het realiseren van Ingeborgs, en inmiddels ook onze wens: dat psychosociale zorg voor mensen die te maken hebben met kanker een laagdrempelig en integraal onderdeel moet zijn van de totale behandeling. Dat die zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn, dat die persoonlijk en kwalitatief goed moet zijn, vroegtijdig moet worden aangeboden en dat die zorg vergoed moet worden. In de F | Fort Foundation vinden wij een medestrijder voor dit doel, gericht op jonge mensen. Wij merken elke dag hoe belangrijk ondersteuning juist voor deze groep is. Het Ingeborg Douwes Centrum is blij in de F | Fort Foundation niet alleen een partner maar ook een zielsverwant te hebben gevonden.

Meer informatie op de website van de F | Fort Foundation.

Aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus beleid

Door toename van het aantal Corona besmettingen worden de maatregelen rondom het coronavirus aangescherpt. Dit betekent helaas dat we voor tenminste 3 weken geen cliënten op de locatie kunnen ontvangen. Hierbij gelden enkele uitzonderingen, maar dit zullen we persoonlijk communiceren.

Om de behandelingen niet te laten stagneren, zullen alle afspraken omgezet worden naar telefonische- of beeldbelafspraken. U kunt zelf aangeven wat uw voorkeur heeft. Tenminste één werkdag vooraf uw afspraak, zullen we contact met u opnemen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

We hopen u snel weer op ons centrum te kunnen ontvangen. Voor vragen kunt u ons bereiken per mail of telefoon.   

 

Kanker & Leven: lancering nationaal actieplan

Op het congres Kanker & Leven (11 september 2020) is het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd. Dit plan geeft aan welke stappen nodig zijn om de zorg voor mensen die leven met of na kanker te verbeteren. Op lichamelijk, psychisch en sociaal/maatschappelijk gebied. Doel is de basis leggen voor toekomstbestendige organisatie van de juiste zorg en nazorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste persoon.

Ons pleidooi

Achttien jaar geleden bestond de nalatenschap van Ingeborg Douwes uit de wens om psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun naasten een laagdrempelig en integraal onderdeel te laten uitmaken van de totale behandeling. Het Ingeborg Douwes Centrum, gespecialiseerd in psycho-oncologische zorg, is uit deze wens voortgekomen. Wij pleiten al jaren voor het onderkennen van het onbetwistbare belang van psychische zorg voor deze groep mensen. En in het kielzog daarvan voor het afbreken van de muren tussen de zorgzuilen.

Dit moet anders

Helaas is tot op de dag van vandaag Ingeborgs en dus ook onze wens geen realiteit.
Concreet gaat het dan – onder meer – om deze punten:

 • in de periode van medische behandelingen maakt de medisch psycholoog geen vast onderdeel uit van het behandelteam;
 • bewezen effectieve interventies, zoals fysiotherapie en mindfulness, worden gedurende de medische behandelingen niet vergoed;
 • er is te weinig of geen aandacht voor wat kanker doet met een partner en kinderen, noch is daar financiering voor;
 • medisch specialisten hebben helaas nog altijd onvoldoende tijd en aandacht voor de psychische effecten van de ziekte en de behandeling;
 • de psychische verwerking begint bij mensen pas na de behandeling, in de herstelfase. Juist dan ontbreekt een structureel vangnet en expertise in de 1e lijn. Mensen vallen in een ‘zwart gat’;
 • de echte lichamelijk en psychosociale ‘schade’ die de behandeling geeft (de late(re) gevolgen), openbaart zich pas later terwijl begeleiding en expertise daarover dan ontbreekt.

Het Nationaal Actieplan Kanker & Leven is een geweldige stap in de goede richting.

Eline Aukema, hoofd van het Ingeborg Douwes Centrum, maakt deel uit van de Taskforce van dit Nationaal Actieplan. Ook via deze weg hopen wij dat ons doel realiteit wordt: dat vroegtijdige, toegankelijke, kwalitatieve en persoonlijke psychische zorg voor mensen met en na kanker en voor hun naasten een even logisch als onlosmakelijk onderdeel is van de totale behandeling.

Meer informatie kunt u hier vinden: Nationaal Actieplan Kanker & Leven