Teken de petitie voor vergoeding van psychosociale zorg bij kanker!

Het IDC zet zich met diverse partners uit het veld, verenigd in het landelijk overleg, in voor kwalitatieve en toegankelijke psycho-oncologische zorg. Met het schrappen van de diagnose ‘aanpassingsstoornis’ uit het verzekerde pakket (vanaf 2013), wordt voor een groep cliënten (patiënten maar ook partners en kinderen van patiënten) de geboden zorg van een oncologiepsycholoog niet meer vergoed vanuit de zorgverzekering, tenzij een andere diagnose van toepassing is, zoals een angststoornis of depressie.

Met deze petitie hopen we dat de minister en de Tweede Kamer de diagnose weer opnemen in het verzekerde pakket, zodat psycho-oncologische zorg weer toegankelijk wordt voor alle mensen met kanker.

Teken de petitie op www.minderkopzorgenbijkanker.nl.