Het Ingeborg Douwes Centrum bestaat 15 jaar

15 jaar geleden opende het Ingeborg Douwes Centrum haar deuren om psychologische zorg te bieden aan mensen met kanker en hun naasten.

Het Centrum heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een breed expertisecentrum op het gebied van de psycho-oncologie. Onze primaire functie is nog steeds het bieden van psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten. Jaarlijks zien we ruim 700 mensen, jong en oud, patiënt en naaste, die geraakt zijn door kanker.

Naast het aanbieden van patiëntenzorg, werken we met onder andere Prof. Dr. Irma Verdonck (VUMC) aan onderzoek en innovatie van psycho-oncologische zorg.

De afgelopen jaren heeft een aantal collega’s hard gewerkt aan het onderzoek naar zingevingstherapie. Promovendus Nadia van der Spek concludeerde dat deze zingevingstherapie effectief is voor de patiënt, en ook nog kosteneffectief voor de BV Nederland. Bohn Stafleu van Loghum heeft ons therapieprotocol ‘Behandelprotocol zingevingsgerichte groepstherapie voor mensen met kanker’ en een werkboek voor cliënten ‘Kanker en persoonlijke zingeving’ willen uitgeven.

Op 12 december 2017 is het eerste exemplaar van het therapieprotocol aangeboden aan de oprichters van het Ingeborg Douwes Centrum: de familie Douwes (‘de patiënt’), oorspronkelijk betrokkenen uit het St. Lucas Andreas ziekenhuis (nu OLVG) – de vrouw van de overleden Dr. R. Butzelaar, Mw. K. Knipscheer en dhr. D. van Galen, (‘de zorgverlener’) en oorspronkelijk betrokkenen van het IKA (nu IKNL) – Mw. F. Postma (‘de organisatie van de oncologie ).

Wij zijn trots op het verschijnen van dit boek, een tastbaar bewijs van hoe het Ingeborg Douwes Centrum zich heeft ontwikkeld op het terrein van patiëntenzorg, onderzoek en opleiding. Daarmee wordt het 3e lustrumjaar van het Centrum feestelijk ingeluid.

Bekijk hier 15 jaar Ingeborg Douwes Centrum in vogelvlucht.