Zingevingstherapie IDC bespaart BV Nederland veel kosten

Veel mensen met kanker vinden het moeilijk om na de behandeling het leven weer op de rit te krijgen. Wetenschappelijk onderzoek van VumC en het Ingeborg Douwes Centrum heeft aangetoond dat de psychotherapie ‘Zingevingsgerichte groepstherapie voor mensen met kanker’ hen daarbij kan helpen en dat deze effectief en kosteneffectief is. De uitdaging is nu om deze interventie beschikbaar te maken voor alle mensen met kanker in Nederland.

Dit staat in het rapport ‘Maatschappelijke Business Case – Interventies gericht op vermindering van angstige- en depressie gevoelens bij mensen met kanker’ dat KWF Kankerbestrijding op 27 juni heeft aangeboden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Dit gebeurde tijdens de ‘Dutch Day’ op de Prehabiliation World Conference in Eindhoven, waarbij ook Eline Aukema van het IDC aanwezig was.

De Maatschappelijk Business Case heeft nog eens aangetoond dat evidence based, zingevingsgerichte groepstherapie ‘de BV Nederland’ veel kosten bespaart. Patiënten doen minder vaak een beroep op voorzieningen doordat ze sneller aan het werk gaan, wat eveneens verzuimkosten bespaart. Daarnaast worden patiënten zelfstandiger, wat leidt tot minder beroep op bijvoorbeeld thuiszorg, artsenbezoeken.
Tot slot zorgt de therapie ervoor dat deelnemers meer zingeving ervaren, minder gevoelens van somberheid en hopeloosheid hebben en een betere kwaliteit van leven rapporteren. In de klinische praktijk zien we ook duidelijk dat de therapie de verwerking van kanker bevordert. Men voelt zich beter en kan daardoor weer sneller meedoen in de maatschappij. Het lijkt erop dat deze positieve effecten niet alleen voor patiënten gelden, maar ook doorwerken op de kwaliteit van leven van hun gezin en naaste omgeving.

Het Ingeborg Douwes Centrum streeft ernaar om de zingevingsgerichte interventie beschikbaar te maken middels een goede landelijke spreiding van aanbieders van de groepstherapie, zodat mensen met kanker dichtbij huis de therapie kunnen volgen. Wij zouden graag zien dat de groepstherapie standaard wordt aangeboden aan mensen met kanker, als een vanzelfsprekende en effectieve interventie na einde medische behandeling. Door deze aan het psychosociaal oncologisch zorgaanbod toe te voegen, wordt de kwaliteit van de oncologische nazorg verder vergroot.

Om dit doel te bereiken, bieden wij zorgprofessionals de gelegenheid een tweedaagse cursus ‘Zingeving bij kanker’ te volgen. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de theorie en praktijk van zingeving, zodat u als professional in staat bent om het gevoel van zingeving bij cliënten te vergroten. De onderdelen uit het groepsprotocol zijn ook toepasbaar in individuele therapie.

De eerstvolgende training vindt plaats op vrijdag 2 en vrijdag 23 november 2018. U vindt hier meer informatie.

Meer informatie:
Rapport ‘Maatschappelijke Business Case – Interventies gericht op vermindering van angstige- en depressie gevoelens bij mensen met kanker’
Artikel ‘Beter leven met kanker kan miljard euro opleveren’ (Skipr)