Wijziging bekostiging GGZ per 01-01-2022

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de GGZ. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als cliënt van het Ingeborg Douwes Centrum heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico.

Wat is het Zorgprestatiemodel?
Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze ‘prestaties’ geven de direct geleverde zorg weer. Dus in uw geval de gesprekstijd of mailtijd met uw behandelaar. De tarieven zijn gebaseerd op de geleverde zorg, waarbij factoren als het beroep van de behandelaar, de plek waar de behandeling plaatsvindt en de duur van elk consult meewegen in de prijs.

Waarom een nieuw model?
Het huidige systeem in de GGZ is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

Wat betekent dit voor u?
U kunt op het overzicht van uw zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. Tevens staat de hoofd diagnosegroep bij de SGGZ of de intensiteit bij BGGZ en het zorgvraagtype vermeld. De rekening bevat herkenbare informatie, waarbij alleen de directe tijd in rekening wordt gebracht. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

Voor meer informatie: zie patiëntfolder