Gezocht: gedreven bestuursleden voor Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum

Wij zoeken gedreven bestuursleden voor de Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum

De Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum heeft als doel structurele financiering van het Ingeborg Douwes Centrum te waarborgen, door middel van het werven van fondsen. Het centrum komt namelijk structureel geld tekort. Dat komt omdat niet alle kosten worden vergoed door de verzekeraars. Daarnaast willen we de best mogelijke zorg kunnen blijven bieden. Onder meer door te investeren in onderzoek en innovatie en door het verzorgen van trainingen en opleidingen.

Wij zoeken momenteel een voorzitter en een of meerdere bestuursleden die tijd, energie en gedrevenheid hebben om fondsen te gaan werven.

Profiel

  • Een visie op en kennis van fondsenwerving.
  • Vaardigheden om een goed sponsorbeleid te ontwikkelen én te implementeren.
  • Ervaring (of in elk geval affiniteit) met ons doel, de gezondheidszorg en de ggz.
  • Enthousiasme en daadkracht, iemand die kansen zoekt, ziet en pakt.
  • Een relevant netwerk.

Tot slot bent u een goede gesprekspartner, die pal staat voor het doel van de stichting en dat ook weet uit te dragen.

Over de organisatie

Het Ingeborg Douwes Centrum verleent psychische zorg voor mensen met kanker, hun partner, familie, kinderen en ook nabestaanden in de vorm van individuele en groepsbehandelingen en thema-bijeenkomsten. Het centrum is vernoemd naar Ingeborg Douwes. Haar doel als kankerpatiënt was om psychosociale zorg vanzelfsprekend en toegankelijk te maken voor iedereen die met kanker te maken krijgt. Dat is, naast het bieden van de best mogelijke hulp, ook ons doel.

De Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum (SVIDC) is opgericht op 1 maart 2009. De stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar in aanwezigheid van het hoofd van het Ingeborg Douwes Centrum. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor deze functie, stuur dan uw motivatie en cv naar vriendenidc@olvg.nl.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester van het bestuur, Tom Konings (tomkonings@yahoo.com). Kent u iemand die hier mogelijk heel geschikt voor is, dan zijn we u erkentelijk als u deze vacature onder zijn/haar aandacht brengt.