Basis en specialistische GGZ

Een behandeling in de basis GGZ biedt na de intake ruimte aan ongeveer 8 gesprekken. Bij zwaardere psychische problemen vindt behandeling plaats in de specialistische GGZ. Er is dan ruimte voor meer gesprekken en een langer behandeltraject. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw behandelplan. Het is ook mogelijk een kopie hiervan aan te vragen bij uw behandelend psycholoog.