Hoe gaat het IDC om met mijn privacy?

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Alle rechtstreeks bij uw behandeling betrokken behandelaars, en het multidisciplinaire team van het IDC, zijn gerechtigd om uw behandeling met elkaar te bespreken.
Wij hebben een geheimhoudingsplicht en verstrekken nooit vertrouwelijke informatie aan derden zonder uw toestemming. Alle informatie die u ons online, op papier of mondeling toevertrouwt, wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in uw dossier in een beveiligd gegevensbestand. Wij handelen hierbij volgens de wettelijke eisen rondom dossier- en privacywetgeving en voorwaarden van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.
Zie ook het document  Privacyreglement cliëntgegevens .