Wat wijzigt er voor mij per 1-1-2022 door invoering van het Zorgprestatiemodel?

Op 1 januari 2022 voert de overheid het zorgprestatiemodel in, voor de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Het zorgprestatiemodel verandert niets aan de zorg die u krijgt. Wel ziet de rekening er vanaf 2022 anders uit.

Op uw factuur: zorgprestaties en zorgvraagtype
De zorgverleners van het Ingeborg Douwes Centrum brengen alle onderdelen van een behandeling in rekening volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen ‘zorgprestaties’. Op het declaratie-overzicht ziet u deze zorgprestaties terug.  Het tarief van deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Op uw factuur is ook het zorgvraagtype vermeld. Een zorgvraagtype omschrijft de zorgvraag en problematiek van de cliënt en is gerelateerd aan de zorg (intensiteit, hoeveelheid en duur) die een cliënt nodig heeft.

Het Ingeborg Douwes Centrum hanteert voor de bekostiging van geplande consulten het uitgangspunt ‘planning=realisatie’. Dat betekent dat de geplande tijd van uw afspraak in rekening wordt gebracht, ook als uw afspraak iets korter of langer duurt. Wanneer het verschil meer dan 15 minuten bedraagt, dan wordt dat wel verrekend.

 

Eigen risico
Het nieuwe zorgprestatiemodel kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Krijgt u in 2021 een behandeling die doorloopt in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert uw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen. Voor vragen over het eigen risico kunt u bellen met uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie: zie patiëntfolder.
Indien u hierover vragen heeft, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.