Hoe wordt de behandeling vergoed?

Het Ingeborg Douwes Centrum heeft met alle zorgverzekeraars contracten gesloten. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, op voorwaarde dat de verwijzing aan de wettelijke eisen voldoet én er een DSM-V-diagnose kan worden gesteld. Behandelingen die buiten de vergoeding vallen, de zogeheten onverzekerde zorg (o.a. klachten die niet kunnen worden geclassificeerd als een DSM-V-stoornis, aanpassingstoornissen, arbeidsgerelateerde problematiek en relatieproblemen) worden direct aan de cliënt gefactureerd. De kosten hiervan zijn € 114,41 per uur. Voor het intakegesprek wordt 60 minuten directe tijd én 60 minuten indirecte tijd gerekend. Voor een vervolgconsult wordt 80 minuten gerekend (60 minuten directe tijd en 20 minuten indirecte tijd). Als dit voor u het geval is wordt dit altijd met u besproken. Bij vergoeding van de zorgverzekeraar is uw (wettelijke) eigen risico van toepassing. Ook de mindfulnesstraining wordt meestal niet vergoed door de zorgverzekeraars. De eigen bijdrage voor die training is € 300,- voor 10 bijeenkomsten. Voor meer informatie over vergoeding en eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Psychologische behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar valt niet onder de zorgverzekering. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. We willen de zorg voor kinderen die ziek zijn of van wie een dierbare kanker heeft zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk houden. Wanneer uw kind psychologische zorg nodig heeft, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wel is een verwijzing noodzakelijk. Met een groot aantal gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam/Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad) heeft het Ingeborg Douwes Centrum een contract. Wanneer dit niet het geval is, dan nemen wij als instelling contact op met de gemeente om te kijken wat mogelijk is.

Kan ik een afspraak afzeggen?

Wanneer u een gemaakte afspraak moet afzeggen door ziekte of overmacht, geeft u dit dan alstublieft zo spoedig mogelijk aan ons door, met vermelding van de reden. Wij kunnen dan op dat tijdstip nog een andere cliënt inplannen. Indien een afspraak binnen 24 uur of minder dan een werkdag voor de geplande afspraak wordt afgezegd, zijn wij helaas genoodzaakt (een deel van de) kosten voor de afspraak bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 50,- en zijn niet declareerbaar bij de zorgverzekeraar.

Hoe wordt de behandeling gedeclareerd?

Na het afsluiten van de behandeling declareert het IDC de zorg bij uw zorgverzekeraar. Deze tarieven zijn vastgesteld door de overheid. De verzekeraar betaalt het IDC en brengt het eventuele eigen risico bij u in rekening. Vanwege onze samenwerking met de afdeling Psychiatrie (PAAZ) van het OLVG kan het zijn dat die instelling vermeld staat op uw factuur in plaats van Ingeborg Douwes Centrum.