Wat wijzigt er voor mij per 1-1-2022 door invoering van het Zorgprestatiemodel?

Op 1 januari 2022 voert de overheid het zorgprestatiemodel in, voor de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Het zorgprestatiemodel verandert niets aan de zorg die u krijgt. Wel ziet de rekening er vanaf 2022 anders uit.

Op uw factuur: zorgprestaties en zorgvraagtype
De zorgverleners van het Ingeborg Douwes Centrum brengen alle onderdelen van een behandeling in rekening volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen ‘zorgprestaties’. Op het declaratie-overzicht ziet u deze zorgprestaties terug.  Het tarief van deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Op uw factuur is ook het zorgvraagtype vermeld. Een zorgvraagtype omschrijft de zorgvraag en problematiek van de cliënt en is gerelateerd aan de zorg (intensiteit, hoeveelheid en duur) die een cliënt nodig heeft.

Het Ingeborg Douwes Centrum hanteert voor de bekostiging van geplande consulten het uitgangspunt ‘planning=realisatie’. Dat betekent dat de geplande tijd van uw afspraak in rekening wordt gebracht, ook als uw afspraak iets korter of langer duurt. Wanneer het verschil meer dan 15 minuten bedraagt, dan wordt dat wel verrekend.

 

Eigen risico
Het nieuwe zorgprestatiemodel kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Krijgt u in 2021 een behandeling die doorloopt in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. De zorg in 2022 registreert uw zorgverlener volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen. Voor vragen over het eigen risico kunt u bellen met uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie: zie patiëntfolder.
Indien u hierover vragen heeft, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Hoe wordt de behandeling vergoed?

Het Ingeborg Douwes Centrum heeft met alle zorgverzekeraars contracten gesloten. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, op voorwaarde dat de verwijzing aan de wettelijke eisen voldoet én er een DSM-V-diagnose kan worden gesteld. Let op! Houdt u wel rekening met het jaarlijkse verplichte eigen risico (vanaf 18 jaar). Wanneer u dit nog niet opgemaakt heeft, dan worden deze kosten aan u doorberekend. Wanneer u traject in het nieuwe jaar doorloopt, krijgt u opnieuw te maken met de kosten eigen risico. Hierdoor kunt u er voor kiezen om u traject niet aan het einde van het jaar te starten. Behandelingen die buiten de vergoeding vallen, de zogeheten onverzekerde zorg (o.a. klachten die niet kunnen worden geclassificeerd als een vergoede DSM-V-stoornis zoals aanpassingstoornissen, arbeidsgerelateerde problematiek en relatieproblemen) worden niet door het Ingeborg Douwes Centrum uitgevoerd. Voor meer informatie over vergoeding en eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Psychologische behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar valt niet onder de zorgverzekering. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. We willen de zorg voor kinderen die ziek zijn of van wie een dierbare kanker heeft zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk houden. Wanneer uw kind psychologische zorg nodig heeft, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wel is een verwijzing noodzakelijk. Met een groot aantal gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam/Volendam,  Haarlemmermeer. Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad) heeft het Ingeborg Douwes Centrum een contract. Wanneer dit niet het geval is, dan nemen wij als instelling contact op met de gemeente om te kijken wat mogelijk is. In sommige gevallen kan in kind geen zorg bij ons krijgen en moet de desbetreffende gemeente passende zorg bieden.

Kan ik een afspraak afzeggen?

Wanneer u een gemaakte afspraak wilt verzetten of annuleren, geeft u dit dan alstublieft zo spoedig mogelijk (tenminste  48 uur van tevoren) aan ons door, met vermelding van de reden. Wij kunnen dan op dat tijdstip nog een andere cliënt inplannen. Indien een afspraak binnen 24 uur of minder dan een werkdag voor de geplande afspraak wordt afgezegd, zijn wij helaas genoodzaakt (een deel van de) kosten voor de afspraak bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 60,- en zijn niet declareerbaar bij de zorgverzekeraar.

Hoe wordt de behandeling gedeclareerd?

Per 1-1-2022 worden de behandelingen periodiek bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Deze tarieven zijn vastgesteld door de overheid en zijn onder andere afhankelijke van de duur van de afspraak, het opleidingsniveau van de behandelaar en de setting waarin uw behandeling wordt ingedeeld. De verzekeraar betaalt het IDC en brengt het eventuele eigen risico bij u in rekening. Vanwege onze samenwerking met de afdeling Psychiatrie (PAAZ) van het OLVG kan het zijn dat die instelling vermeld staat op uw factuur in plaats van Ingeborg Douwes Centrum.