Welke medische gegevens deelt het IDC met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverleners met enige regelmaat welke zorgvragen ze krijgen en welke behandelingen ze geven. Met die gegevens kan Nederland de zorg aanpassen op wat nodig is. Dat helpt de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden. Wat dit betekent leest in de volgende folder: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_743104_22/

Het aanleveren doen wij volgens de geldende privacy eisen, waarbij geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oordeelt, dat de uitvraag door de NZa met voldoende waarborgen voor de privacy van patiënten heeft opgezet, rechtmatig is. U kunt hier bezwaar tegen maken door een privacy verklaring in te vullen of tijdens uw intakegesprek aan te geven dat u dit wilt. Zie ook link.