Welke persoonlijke gegevens deelt het IDC met de zorgverzekeraar?

De factuur voor de zorgverzekeraar is niet anoniem. Wij zijn verplicht een diagnose te vermelden en het totale aantal minuten dat aan uw behandeltraject is besteed. U kunt bezwaar maken tegen de naar de diagnose herleidbare informatie op de factuur. Hierover kunt u contact opnemen met jouw zorgverzekeraar en bespreken met uw behandelend psycholoog. Uw verzekeraar is verplicht te vermelden welke acties hiervoor nodig zijn. Daarnaast kunt u het formulier ‘ Privacyreglement cliëntgegevens’ downloaden, in te vullen en mee te nemen naar het intakegesprek zodat wij aan uw aanvraag kunnen voldoen.