Welke persoonlijke gegevens geeft het IDC door aan de verwijzer/ huisarts?

Wij doen kort verslag over de behandeling aan uw huisarts. In de behandelovereenkomst kunt u aangegeven of u hier toestemming voor geeft.