Vaak relatieproblemen door kanker

De confrontatie met een levensbedreigende ziekte als kanker kan partners nader tot elkaar brengen, maar een groot aantal kankerpatiënten krijgt juist te maken met relatieproblemen. De Volkskrant besteedde onlangs aandacht aan de groeiende behoefte van partners van mensen met kanker aan psychologische begeleiding, en aan het feit dat deze zorg sinds enige tijd niet meer door zorgverzekeraars wordt vergoed. Een aantal professionals op het gebied van psycho-oncologische zorg komt in het artikel aan het woord.

‘Als de dood in het leven komt, kunnen patiënten in zichzelf gekeerd raken’, aldus psycholoog Hannemieke Bakker van het Ingeborg Douwes Centrum. ‘Ze kunnen daar egocentrisch van worden. Sommige partners gaan daarin mee. Ze praten niet meer over hun eigen verdriet en willen zo goed voor de ander zorgen dat ze bijna niet meer weg durven, nog geen wandelingetje durven maken.’

Het volledige artikel is te lezen op de website van de Volkskrant.

N.B. Bijna alle partners die zich aanmelden bij het Ingeborg Douwes Centrum hebben dusdanig veel last van klachten als somberheid, angst of vermoeidheid dat de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voldoet de hulpvraag niet aan de door de zorgverzekeraar vastgestelde criteria, dan zoeken we samen met de cliënt naar een passende oplossing. De behandeling zelf betalen kan dan een optie zijn.