In de media: financiering psycho-oncologische zorg

De laatste weken is er veel publiciteit rond het belang en de financiering van psycho-oncologische zorg. Net als de andere psycho-oncologische centra kan het Ingeborg Douwes Centrum de reguliere zorg niet leveren tegen de heersende tarieven. Dankzij de steun van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en de stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum, al sinds de oprichting onze vaste sponsoren, lukt het ons tot nu toe om de jaarlijkse begroting rond te krijgen. Met het groeien van de vraag naar psycho-oncologische hulp zijn wij echter in toenemende mate afhankelijk van andere financiële bronnen. Daarom zijn wij momenteel met de zorgverzekeraars in gesprek en verkennen ook andere mogelijkheden om onze behandeling kostendekkend te maken, zodat we onze zorg ook in de toekomst kunnen blijven bieden.

In de media:

  • Uitzending RTL Nieuws waarin een van de cliënten van het IDC aan het woord komt | 22 mei 2015
  • Interview met Leo Gualthérie van Weezel: ‘Wij krijgen alleen betaald als we een heftige diagnose op iemand plakken’ | 22 mei 2015 (Volkskrant, Maud Effting)
  • Radio-interview met Leo Gualthérie van Weezel | 25 mei 2015 (De Nieuws BV)
  • Artikel ‘Psychische hulp bij kanker afhankelijk van goodwill’ | 28 mei 2015 (Volkskrant, Maud Effting)
  • Artikel ‘Ik heb warme herinneringen aan kinderoncologie’| 30 mei 2015 (Volkskrant, Aleid Truijns)