Kanker & Leven: lancering nationaal actieplan

Op het congres Kanker & Leven (11 september 2020) is het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd. Dit plan geeft aan welke stappen nodig zijn om de zorg voor mensen die leven met of na kanker te verbeteren. Op lichamelijk, psychisch en sociaal/maatschappelijk gebied. Doel is de basis leggen voor toekomstbestendige organisatie van de juiste zorg en nazorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste persoon.

Ons pleidooi

Achttien jaar geleden bestond de nalatenschap van Ingeborg Douwes uit de wens om psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun naasten een laagdrempelig en integraal onderdeel te laten uitmaken van de totale behandeling. Het Ingeborg Douwes Centrum, gespecialiseerd in psycho-oncologische zorg, is uit deze wens voortgekomen. Wij pleiten al jaren voor het onderkennen van het onbetwistbare belang van psychische zorg voor deze groep mensen. En in het kielzog daarvan voor het afbreken van de muren tussen de zorgzuilen.

Dit moet anders

Helaas is tot op de dag van vandaag Ingeborgs en dus ook onze wens geen realiteit.
Concreet gaat het dan – onder meer – om deze punten:

  • in de periode van medische behandelingen maakt de medisch psycholoog geen vast onderdeel uit van het behandelteam;
  • bewezen effectieve interventies, zoals fysiotherapie en mindfulness, worden gedurende de medische behandelingen niet vergoed;
  • er is te weinig of geen aandacht voor wat kanker doet met een partner en kinderen, noch is daar financiering voor;
  • medisch specialisten hebben helaas nog altijd onvoldoende tijd en aandacht voor de psychische effecten van de ziekte en de behandeling;
  • de psychische verwerking begint bij mensen pas na de behandeling, in de herstelfase. Juist dan ontbreekt een structureel vangnet en expertise in de 1e lijn. Mensen vallen in een ‘zwart gat’;
  • de echte lichamelijk en psychosociale ‘schade’ die de behandeling geeft (de late(re) gevolgen), openbaart zich pas later terwijl begeleiding en expertise daarover dan ontbreekt.

Het Nationaal Actieplan Kanker & Leven is een geweldige stap in de goede richting.

Eline Aukema, hoofd van het Ingeborg Douwes Centrum, maakt deel uit van de Taskforce van dit Nationaal Actieplan. Ook via deze weg hopen wij dat ons doel realiteit wordt: dat vroegtijdige, toegankelijke, kwalitatieve en persoonlijke psychische zorg voor mensen met en na kanker en voor hun naasten een even logisch als onlosmakelijk onderdeel is van de totale behandeling.

Meer informatie kunt u hier vinden: Nationaal Actieplan Kanker & Leven