Hoe lang duurt een behandeling?

De duur van de behandeling varieert afhankelijk van de ernst en complexiteit  van de psychische problematiek. Het Ingeborg Douwes Centrum biedt zowel behandelingen in de generalistische basis GGZ als behandelingen in de specialistische GGZ. De basis GGZ is er voor lichtere, niet complexe psychische stoornissen. De specialistische GGZ is er voor ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten.