Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

Afhankelijk van de duur van uw behandeling wordt na een aantal gesprekken de voortgang van uw behandeling geëvalueerd. Voorafgaand aan het laatste gesprek wordt een vragenlijst toegestuurd om in het afsluitende gesprek de resultaten van de behandeling te bespreken.

Wie is tijdens de behandeling het aanspreekpunt?

De behandelend psycholoog is tijdens de behandeling uw aanspreekpunt. Hij of zij is er voor verantwoordelijk dat u een behandeling krijgt volgens de gangbare zorgstandaarden en richtlijnen en dat er een goede afstemming plaatsvindt met eventuele andere behandelaars. U mag van uw behandelaar(s) verwachten dat ze zorgvuldig met uw gegevens omgaan en u met respect en zorgvuldigheid zullen aanspreken.

Hoe gaat het contact met de verwijzer/huisarts?

Voor behandeling heeft uw een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. Tot het moment dat het intakegesprek bij ons heeft plaatsgevonden, kunt u met vragen of problemen terecht bij uw verwijzer. Bij spoed of een crisissituatie voorafgaand aan de intake kunt u terecht bij uw huisarts. Het Ingeborg Douwes Centrum heeft geen crisisdienst. Met uw toestemming brengen wij uw huisarts op de hoogte van de start en het verloop van de behandeling.

Hoe lang duurt een behandeling?

De duur van de behandeling varieert afhankelijk van de ernst en complexiteit  van de psychische problematiek. Het Ingeborg Douwes Centrum biedt zowel kortdurende behandelingen als langer lopende behandelingen aan. Gemiddeld bestaan de behandeltrajecten uit 8 sessies. De behandelingen vinden plaats binnen de specialistische GGZ.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na de intake stelt de behandelaar een diagnose en een (voorlopige) behandelovereenkomst op en bespreekt deze in ons multidisciplinair overleg. Deze overeenkomst omvat onder meer een korte beschrijving van uw klachten, de diagnose, het doel van de behandeling en het soort behandeling. In een tweede gesprek wordt dit plan aan u voorgelegd en kunt u eventuele wijzigingen aangeven. Tijdens dit gesprek wordt ook afgesproken wanneer en hoe uw behandeling wordt geëvalueerd.

Onze behandeling is afgestemd op de behoefte van de cliënt en is individueel-, systeem – relatie of groepsgericht. We bieden behandeling binnen de specialistische GGZ aan.

Onze psychologische behandeling is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven, zingeving, verwerking van kanker en re-integratie in de maatschappij. Onze psychologen hebben expertise op het gebied van zingeving, ACT, EMDR, CGT, EFT, visualisatietechnieken en ontspanningsoefeningen.

Naast individuele therapie hebben we een breed aanbod van groepstherapie, onder andere Persoonlijke zingeving bij kanker, Als er geen genezing meer mogelijk is, Jong en kanker, Partner groep, Mindfulnesstraining en themabijeenkomsten over Kanker in het gezin en Kanker en Werk.

Hoe verloopt de intakeprocedure?

Na aanmelding ontvangt u een digitale vragenlijst. Op basis van de resultaten van de vragenlijst (en eventueel telefonisch contact) wordt bepaald of u bij het Ingeborg Douwes Centrum op de juiste plek bent, en hoeveel spoed uw situatie heeft. Na ontvangst van de vragenlijst komt u actief op de wachtlijst. Het secretariaat neemt telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak voor het eerste (intake)gesprek met een van onze psychologen. Tijdens de intake bespreekt deze psycholoog wat uw situatie is en waarbij u geholpen wilt worden aan de hand van de ingevulde vragenlijst. De psycholoog die het intakegesprek met u voert zal, met uw instemming, ook uw behandelaar zijn.

Hoe lang is de wachttijd?

We doen ons best om iedereen die psychologische zorg bij kanker nodig heeft, zo snel mogelijk hulp te bieden. Helaas hebben wij, net als in de hele GGZ, te maken met (lange) wachttijden. U kunt online kijken naar de actuele wachttijden. De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Zolang u op de wachtlijst staat kunt u zich bij vragen of problemen contact opnemen met uw verwijzer.

LET OP!  Om zo snel mogelijk door ons geholpen te kunnen worden, hebben wij de door u ingevulde vragenlijst nodig. Die krijgt u toegezonden nadat u zich online heeft aangemeld. U komt bij ons op de wachtlijst nadat de vragenlijst door ons ontvangen is. Dat geldt ook voor de verwijsbrief van uw huisarts of specialist. Alle informatie hierover staat op de pagina online aanmelden

Wachttijdbemiddeling
Wanneer uw de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen om een (andere) zorgaanbieder te vinden die passende zorg kan bieden.

Hoe meld ik me aan?

U kunt zich online aanmelden bij het Ingeborg Douwes Centrum. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist nodig.