Hoe wordt het IDC beoordeeld?

Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, waaronder het Ingeborg Douwes Centrum, moeten zich volgens het Keurmerk Basis GGZ verantwoorden over de kwaliteit van de geleverde zorg. Om de kwaliteit binnen de ggz-instellingen op dezelfde manier te kunnen toetsen en onderling te vergelijken, is een meetinstrument ontwikkeld, de CQ-index.
In 2019 heeft het Ingeborg Douwes Centrum het volgende gescoord:
– waardering van onze zorg met het rapportcijfer 8,6 (gescoord op een schaal van 1 tot 10)
– m.b.t. de bejegening: 4,83 (gescoord op een schaal van 1 tot 5)
– m.b.t. samen beslissen: 4,04 (gescoord op een schaal van 1 tot 5)
– m.b.t. uitvoering behandeling: 4,57 (gescoord op een schaal van 1 tot 5)
Deze uitslagen laten zien dat de cliënten zeer tevreden zijn over de manier van bejegening (voelen zich serieus genomen en dingen worden op een begrijpelijke manier uitgelegd), samen beslissen (goede informatie gekregen over de behandelmogelijkheden, welke resultaten verwacht mogen worden, meebeslist hebben over de vorm van behandeling en informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliënt ondersteuning en/of patiëntenverenigingen) en de uitvoering van de behandeling (de behandeling is de juiste aanpak geweest voor de klachten en de behandeling is naar wens uitgevoerd).