Hoe wordt de behandeling gedeclareerd?

Na het afsluiten van de behandeling declareert het IDC de zorg bij uw zorgverzekeraar. Deze tarieven zijn vastgesteld door de overheid. De verzekeraar betaalt het IDC en brengt het eventuele eigen risico bij u in rekening. Vanwege onze samenwerking met de afdeling Psychiatrie (PAAZ) van het OLVG kan het zijn dat die instelling vermeld staat op uw factuur in plaats van Ingeborg Douwes Centrum.