Hoe wordt de behandeling vergoed?

Het Ingeborg Douwes Centrum heeft met alle zorgverzekeraars contracten gesloten. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering, op voorwaarde dat de verwijzing aan de wettelijke eisen voldoet én er een DSM-V-diagnose kan worden gesteld. Let op! Houdt u wel rekening met het jaarlijkse verplichte eigen risico (vanaf 18 jaar). Wanneer u dit nog niet opgemaakt heeft, dan worden deze kosten aan u doorberekend. Wanneer u traject in het nieuwe jaar doorloopt, krijgt u opnieuw te maken met de kosten eigen risico. Hierdoor kunt u er voor kiezen om u traject niet aan het einde van het jaar te starten. Behandelingen die buiten de vergoeding vallen, de zogeheten onverzekerde zorg (o.a. klachten die niet kunnen worden geclassificeerd als een vergoede DSM-V-stoornis zoals aanpassingstoornissen, arbeidsgerelateerde problematiek en relatieproblemen) worden niet door het Ingeborg Douwes Centrum uitgevoerd. Voor meer informatie over vergoeding en eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Psychologische behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar valt niet onder de zorgverzekering. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ. We willen de zorg voor kinderen die ziek zijn of van wie een dierbare kanker heeft zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk houden. Wanneer uw kind psychologische zorg nodig heeft, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Wel is een verwijzing noodzakelijk. Met een groot aantal gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam/Volendam,  Haarlemmermeer. Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad) heeft het Ingeborg Douwes Centrum een contract. Wanneer dit niet het geval is, dan nemen wij als instelling contact op met de gemeente om te kijken wat mogelijk is. In sommige gevallen kan in kind geen zorg bij ons krijgen en moet de desbetreffende gemeente passende zorg bieden.