Hoe ziet de behandeling eruit?

Na de intake stelt de behandelaar een diagnose en een (voorlopige) behandelovereenkomst op en bespreekt deze in ons multidisciplinair overleg. Deze overeenkomst omvat onder meer een korte beschrijving van uw klachten, de diagnose, het doel van de behandeling en het soort behandeling. In een tweede gesprek wordt dit plan aan u voorgelegd en kunt u eventuele wijzigingen aangeven. Tijdens dit gesprek wordt ook afgesproken wanneer en hoe uw behandeling wordt geëvalueerd.

Onze behandeling is afgestemd op de behoefte van de cliënt en is individueel-, systeem – relatie of groepsgericht. We bieden behandeling binnen de specialistische GGZ aan.

Onze psychologische behandeling is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven, zingeving, verwerking van kanker en re-integratie in de maatschappij. Onze psychologen hebben expertise op het gebied van zingeving, ACT, EMDR, CGT, EFT, visualisatietechnieken en ontspanningsoefeningen.

Naast individuele therapie hebben we een breed aanbod van groepstherapie, onder andere Persoonlijke zingeving bij kanker, Als er geen genezing meer mogelijk is, Jong en kanker, Partner groep, Mindfulnesstraining en themabijeenkomsten over Kanker in het gezin en Kanker en Werk.