Hoe ziet de behandeling eruit?

Na de intake stelt de behandelaar een diagnose en een (voorlopige) behandelovereenkomst op en bespreekt deze in ons multidisciplinair overleg. Deze overeenkomst omvat onder meer een korte beschrijving van uw klachten, de diagnose, het doel van de behandeling en het soort behandeling. In een tweede gesprek wordt dit plan aan u voorgelegd en kunt u eventuele wijzigingen aangeven. Tijdens dit gesprek wordt ook afgesproken wanneer en hoe uw behandeling wordt geëvalueerd.