Aangemeld maar nog geen vragenlijst ontvangen?

Heeft u zich in de afgelopen twee weken via de website bij ons aangemeld en heeft u geen vragenlijsten van ons ontvangen? Dan kan het zijn dat wij uw aanmelding niet goed hebben ontvangen. Neem in dat geval contact met ons op zodat wij de vragenlijsten alsnog kunnen toesturen.

U kunt ons mailen of bellen op nummer 020 – 480 75 80.

Werkwijze en adviezen in verband met coronavirus

Aangepaste werkwijze per oktober 2021

Hieronder een overzicht van de aangepaste werkwijze van het Ingeborg Douwes Centrum in verband met de coronacrisis:

Voor bestaande cliënten:

 • Alle consulten van het Ingeborg Douwes Centrum gaan door. De volgende mogelijkheden worden hiervoor geboden:
  1. Telefonische consulten. Houd u er rekening mee dat u mogelijk gebeld wordt door een anoniem nummer.
  2. Beeldbellen via Pexip. Als het in uw geval mogelijk is, ontvangt u hierover informatie van uw therapeut.
  3. Face-to-face contact

Voor nieuwe cliënten:

 • U kunt zich aanmelden voor behandeling. Onze zorg gaat ook tijdens de coronacrisis door, zij het aangepast: zie hierboven.
 • Als u zich al heeft aangemeld voor behandeling, dan zal de intake (het eerste gesprek) face-to-face, telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. De mogelijkheden zullen met u besproken worden.

Advies en hulp

Kankerpatiënten hebben het in deze tijd extra moeilijk.

Het Ingeborg Douwes Centrum geeft patiënten adviezen en ingangen om goed met de problemen gedurende de coronacrisis om te kunnen gaan. Ook voor familie en naasten van patiënten kan dit hulp en steun bieden in deze lastige tijd.

Op de pagina Adviezen in coronatijd voor kankerpatiënten  vindt u antwoorden op veel gestelde vragen en adviezen, tips en bronnen die voor kankerpatiënten relevant zijn in deze tijd.

Op de pagina Bronnen voor (zelf)hulp staan ondermeer links naar organisaties die lotgenotencontact aanbieden (dat kan nu juist heel fijn zijn) en ingangen als u last heeft van angst en somberheid.

Ook ontspanningsoefeningen kunnen u in deze tijd helpen. Er zijn oefeningen voor volwassenen en voor kinderen.

Praten over corona met je kinderen als je zelf kanker hebt, kan moeilijk zijn. Kinderen kunnen angstiger worden, veel vragen en extra zorgen hebben. We hebben een aantal adviezen verzameld op deze pagina: Adviezen in coronatijd voor ouders met kanker: hoe praat ik hierover met de kinderen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u ons mailen of bellen op nummer 020 – 480 75 80.

Wij zoeken twee enthousiaste GZ-psychologen

Ingeborg Douwes Centrum trotse partner van F | Fort Foundation

Het Ingeborg Douwes Centrum is partner geworden van de F | Fort Foundation. Deze stichting zet zich in voor de verbetering van het mentale welzijn van jongvolwassenen met kanker. Kunst is daarbij de verbindende factor. Met kunstprojecten, evenementen en acties wil de F|Fort Foundation bewustzijn over de problemen voor deze groep creëren en voor de oplossing daarvan geld op te halen.

Net als het Ingeborg Douwes Centrum is de de F | Fort Foundation opgericht door een ervaringsdeskundige. Floor van Liemt (1997) kreeg eind december 2017 de diagnose uitgezaaide longkanker. Zij ontdekte hoe belangrijk het is dat jonge mensen vanaf het begin van de behandeling optimaal op weg worden geholpen met op maat gesneden mentale, lichamelijk en praktische ondersteuning. En dat er in Nederland nog veel ruime is voor verbetering op deze terreinen. Voor Ingeborg Douwes, onze oprichter, gold hetzelfde. Op 32-jarige leeftijd en moeder van drie kinderen kreeg zij borstkanker. Ze besefte gaandeweg hoe weinig aandacht er is voor hoe je kanker als individu moet verwerken.

Wij pleiten al jaren voor het realiseren van Ingeborgs, en inmiddels ook onze wens: dat psychosociale zorg voor mensen die te maken hebben met kanker een laagdrempelig en integraal onderdeel moet zijn van de totale behandeling. Dat die zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn, dat die persoonlijk en kwalitatief goed moet zijn, vroegtijdig moet worden aangeboden en dat die zorg vergoed moet worden. In de F | Fort Foundation vinden wij een medestrijder voor dit doel, gericht op jonge mensen. Wij merken elke dag hoe belangrijk ondersteuning juist voor deze groep is. Het Ingeborg Douwes Centrum is blij in de F | Fort Foundation niet alleen een partner maar ook een zielsverwant te hebben gevonden.

Meer informatie op de website van de F | Fort Foundation.

Aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus beleid

Door toename van het aantal Corona besmettingen worden de maatregelen rondom het coronavirus aangescherpt. Dit betekent helaas dat we voor tenminste 3 weken geen cliënten op de locatie kunnen ontvangen. Hierbij gelden enkele uitzonderingen, maar dit zullen we persoonlijk communiceren.

Om de behandelingen niet te laten stagneren, zullen alle afspraken omgezet worden naar telefonische- of beeldbelafspraken. U kunt zelf aangeven wat uw voorkeur heeft. Tenminste één werkdag vooraf uw afspraak, zullen we contact met u opnemen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

We hopen u snel weer op ons centrum te kunnen ontvangen. Voor vragen kunt u ons bereiken per mail of telefoon.   

 

Kanker & Leven: lancering nationaal actieplan

Op het congres Kanker & Leven (11 september 2020) is het Nationaal Actieplan Kanker & Leven gepresenteerd. Dit plan geeft aan welke stappen nodig zijn om de zorg voor mensen die leven met of na kanker te verbeteren. Op lichamelijk, psychisch en sociaal/maatschappelijk gebied. Doel is de basis leggen voor toekomstbestendige organisatie van de juiste zorg en nazorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste persoon.

Ons pleidooi

Achttien jaar geleden bestond de nalatenschap van Ingeborg Douwes uit de wens om psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun naasten een laagdrempelig en integraal onderdeel te laten uitmaken van de totale behandeling. Het Ingeborg Douwes Centrum, gespecialiseerd in psycho-oncologische zorg, is uit deze wens voortgekomen. Wij pleiten al jaren voor het onderkennen van het onbetwistbare belang van psychische zorg voor deze groep mensen. En in het kielzog daarvan voor het afbreken van de muren tussen de zorgzuilen.

Dit moet anders

Helaas is tot op de dag van vandaag Ingeborgs en dus ook onze wens geen realiteit.
Concreet gaat het dan – onder meer – om deze punten:

 • in de periode van medische behandelingen maakt de medisch psycholoog geen vast onderdeel uit van het behandelteam;
 • bewezen effectieve interventies, zoals fysiotherapie en mindfulness, worden gedurende de medische behandelingen niet vergoed;
 • er is te weinig of geen aandacht voor wat kanker doet met een partner en kinderen, noch is daar financiering voor;
 • medisch specialisten hebben helaas nog altijd onvoldoende tijd en aandacht voor de psychische effecten van de ziekte en de behandeling;
 • de psychische verwerking begint bij mensen pas na de behandeling, in de herstelfase. Juist dan ontbreekt een structureel vangnet en expertise in de 1e lijn. Mensen vallen in een ‘zwart gat’;
 • de echte lichamelijk en psychosociale ‘schade’ die de behandeling geeft (de late(re) gevolgen), openbaart zich pas later terwijl begeleiding en expertise daarover dan ontbreekt.

Het Nationaal Actieplan Kanker & Leven is een geweldige stap in de goede richting.

Eline Aukema, hoofd van het Ingeborg Douwes Centrum, maakt deel uit van de Taskforce van dit Nationaal Actieplan. Ook via deze weg hopen wij dat ons doel realiteit wordt: dat vroegtijdige, toegankelijke, kwalitatieve en persoonlijke psychische zorg voor mensen met en na kanker en voor hun naasten een even logisch als onlosmakelijk onderdeel is van de totale behandeling.

Meer informatie kunt u hier vinden: Nationaal Actieplan Kanker & Leven

Start lotgenoten groepen rouw bij Humanitas

Humanitas Amsterdam en Diemen biedt dit najaar zeven lotgenoten groepen rouw aan. Deze groepen worden zowel online als live aangeboden, voor middelbare scholieren, twintigers- en dertigers, volwassen groepen én speciale groepen voor mensen die een dierbare verloren zijn aan Corona of tijdens de Corona lock down.

Klik hier voor de website van Humanitas voor de agenda (data en tijden) en aanmeld informatie.

 

 

Start Mindfulness training: nog plekken vrij

Stressreductie door aandachttraining
Mindfulness is een effectieve methode die u leert omgaan met angst, stress, pijn en vermoeidheid. Het beoefenen van ‘mindfulness’ of aandacht staat centraal. Door verschillende oefeningen wordt u zich bewuster van hoe stress u beïnvloedt. U leert minder vanuit een automatische reactie te handelen, waardoor geestelijke en lichamelijke klachten afnemen.
Meer informatie over deze mindfulnesstraining vindt u in de folder Mindfulness voor mensen met kanker en hun naasten. Deze kunt u hier downloaden. De kosten bedragen € 300,- voor negen bijeenkomsten (inclusief een cd met oefeningen). Neem contact op met uw zorgverzekeraar over mogelijke vergoeding van de kosten voor de mindfulnesstraining.

Begeleiding: Maria van Balen
Start: woensdag 13 mei van 13.30 tot 16.00 uur. Instroom op 20 mei ook nog mogelijk.
De cursus vindt digitaal plaats