Artikelen door admin

Onderzoek Gezin en kanker’: conclusies en aanbevelingen

In dit artikel in tijdschrift De Psycholoog (editie maart 2022) wordt een overzicht gegeven de resultaten van het onderzoek ‘Gezin en kanker’. Dit onderzoek richt zich op de psychosociale aanpassing van ouders en kinderen in gezinnen waarin een ouder kanker heeft. Hoe passen ouders en kinderen zich aan? Welke individuele en gezinsfactoren spelen hierin een […]

Gezocht: gedreven bestuursleden voor Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum

Wij zoeken gedreven bestuursleden voor de Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum De Stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum heeft als doel structurele financiering van het Ingeborg Douwes Centrum te waarborgen, door middel van het werven van fondsen. Het centrum komt namelijk structureel geld tekort. Dat komt omdat niet alle kosten worden vergoed door de verzekeraars. Daarnaast […]

30 oktober 2021: Landelijke dag Stichting Langs de Zijlijn

Kanker in het gezin, nu of in het verleden. Stichting Langs de Zijlijn vraagt aandacht voor de impact van kanker op een gezin en wil ervoor zorgen dat kinderen gezien, gehoord en ondersteund worden als hun ouder getroffen wordt door kanker. Dit doet deze stichting onder andere via een landelijke dag. De eerstvolgende dag zal […]

Verhalen van jongvolwassen met kanker in documentaire ‘Op ’t terras met een cola’

De documentaire ‘Op ’t terras met een cola’ is gemaakt tijdens het maken van een kunstfotografieboek getiteld ‘De Gemene Deler’. In dit boek worden de verhalen van 11 jongvolwassenen (18-35 jaar) met kanker verteld in 66 beelden. Floor van Liemt is de bedenker en creatief eindverantwoordelijke van De Gemene Deler. Floor is ook de oprichter […]

Start onderzoek naar vroegtijdig signaleren van risico’s op psychosociale problemen bij kanker in gezinnen met jonge kinderen

Psycho-oncologisch centrum Ingeborg Douwes Centrum ontwikkelt een instrument om vroegtijdig risico’s op psychosociale klachten in gezinnen waarin een ouder kanker heeft, op te sporen. De diagnose kanker bij één van de ouders is ingrijpend voor het hele gezin. Hoe kunnen we vroegtijdig vaststellen of gezinnen waarvan een ouder de diagnose kanker heeft, risico’s lopen op […]

Kosteloze themabijeenkomsten over kanker voor gezinnen met minderjarige kinderen

Dankzij een subsidie van de gemeente Amsterdam biedt het Ingeborg Douwes Centrum gratis themabijeenkomsten voor gezinnen, woonachtig in Amsterdam, waarvan een van de ouders de diagnose kanker heeft gehad. Aan de hand van drie thema’s – communicatie in het gezin, omgaan met emoties en de opvoeding – leggen psychologen in een serie van drie bijeenkomsten […]

Ingeborg Douwes Centrum helpt bij kunstproject ‘Ik Ben Mijn Lichaam Niet’

In onze selfie-samenleving draait alles om ego. Maar hoe ziet het er uit als we het leven ervaren door de ogen van de wereld in plaats van onszelf? Filmmaker Vanesa Abajo Perez maakte een film en tentoonstelling over deze perspectiefwissel. Ze sprak met vele terminaal zieke mensen en onderzocht hun veranderende waarneming van zichzelf en […]

Werkwijze en adviezen in verband met coronavirus

Aangepaste werkwijze per oktober 2021 Hieronder een overzicht van de aangepaste werkwijze van het Ingeborg Douwes Centrum in verband met de coronacrisis: Voor bestaande cliënten: Alle consulten van het Ingeborg Douwes Centrum gaan door. De volgende mogelijkheden worden hiervoor geboden: 1. Telefonische consulten. Houd u er rekening mee dat u mogelijk gebeld wordt door een anoniem […]