Artikelen door admin

Psychosociale zorg bij kanker moet in basispakket

Vele duizenden mensen vinden dat psychosociale zorg bij kanker onmisbare zorg is die vergoed moet worden uit het basispakket. Dit blijkt uit de petitie ‘Minder kopzorgen bij kanker’ die Patiëntenkoepelorganisatie Levenmetkanker (LMK) vandaag aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor VWS heeft aangeboden. Elk jaar krijgen 100.000 mensen in Nederland te horen dat zij kanker hebben. Een diagnose die […]

Teken de petitie voor vergoeding van psychosociale zorg bij kanker!

Het IDC zet zich met diverse partners uit het veld, verenigd in het landelijk overleg, in voor kwalitatieve en toegankelijke psycho-oncologische zorg. Met het schrappen van de diagnose ‘aanpassingsstoornis’ uit het verzekerde pakket (vanaf 2013), wordt voor een groep cliënten (patiënten maar ook partners en kinderen van patiënten) de geboden zorg van een oncologiepsycholoog niet […]

Oproep aan gezinnen waarvan een ouder kanker heeft

Het Ingeborg Douwes Centrum werkt mee aan een onderzoek naar de impact van kanker op het gezin, dat door de Universiteit Utrecht wordt uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om voor gezinnen waarvan de vader of moeder kanker heeft een toegankelijke (zelfhulp)methode te ontwikkelen, die hen kan voorzien van informatie en adviezen over ‘Hoe […]

Jong en kanker – samen sterker

Jaarlijks krijgen in ons land zo’n 2500 mensen van 18 tot 35 jaar te horen dat ze kanker hebben. Dat vergt naast gerichte medische zorg ook andere ondersteuning. Want hoe moet dat verder met opleiding of werk? Is het mogelijk om een huis te kopen? En is die kinderwens nog haalbaar? Lees het artikel Jong en kanker […]

Psychosociale zorg bij kanker op agenda VWS

In augustus 2015 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een werkgroep ingesteld rond de organisatie en bekostiging van psychosociale zorg bij somatische aandoeningen. Hierin hebben onder meer brancheorganisatie IPSO (inloophuizen en psycho-oncologische centra), de V&VN Oncologie en de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) zitting. De werkgroep heeft de huidige situatie in kaart […]

Amsterdam Marathon Goede Doelen Loop groot succes

Op zondag 18 oktober renden maar liefst 100 hardlopers de Goede Doelen Loop van de Amsterdam Marathon voor het Ingeborg Douwes Centrum en Inloophuis Esperanza. Het was een gezellig en mooie dag, die het prachtige bedrag van € 6.000,- heeft opgebracht voor psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Pluk de Dag voor AYA’s groot succes

Op 12 september vond voor de eerste keer het evenement ‘Pluk de Dag AYA’ plaats: een dag speciaal voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar die kanker hebben of hebben gehad (aya’s). Tijdens dit evenement konden de bezoekers workshops volgen en vonden bijzondere ontmoetingen plaats. Kijk hier voor een korte impressie.

‘Psychische hulp bij kanker moet terug in het basispakket’

De diagnose kanker komt aan als een mokerslag. Ineens is de dood eng dichtbij. Eenderde van de patienten ontwikkelt hierdoor psychische problemen. Ook hun familieleden kunnen heftig in de knoop raken. Ze kunnen last krijgen van een aanpassingsstoornis, waarbij het niet lukt om alleen met de hulp van vrienden en familie het oude leven weer eenvoudig te […]

IDC in RTL Late Night

Een jaar geleden maakte zanger Thé Lau bij RTL Late Night bekend dat hij niet meer van kanker zou genezen. Een golf aan reacties volgde op zijn moedige verhaal. Dat resulteerde in een muzikale ode aan hem en aandacht voor zijn ziekte en zijn lotgenoten. Ter plekke werd besloten elk jaar aandacht op deze wijze te […]

In de media: financiering psycho-oncologische zorg

De laatste weken is er veel publiciteit rond het belang en de financiering van psycho-oncologische zorg. Net als de andere psycho-oncologische centra kan het Ingeborg Douwes Centrum de reguliere zorg niet leveren tegen de heersende tarieven. Dankzij de steun van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en de stichting Vrienden Ingeborg Douwes Centrum, al sinds de […]